18 januari 2019 Food MVO workshop

Op 18 januari 2019 vindt de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) workshop plaats voor Food bedrijven.

Aan de hand van de MVO prestatieladder wordt ingegaan op o.a.

  • een bedrijfsbreed MVO beleid
  • het uitvoeren van een stakeholder-analyse
  • het concretiseren van de MVO prestatie-indicatoren.

De uitkomst van deze workshop is een actieplan voor de komende jaren, waarbij gestreefd wordt naar MVO prestatatieladder niveau 4 certificering.

De workshop vindt plaats in Tearoom van de Van Nelle Fabriek, Rotterdam.

Stuur voor meer informatie een bericht naar info@qassurance.com of bel ons op 010-4002080.