BRC

BRC staat voor Britisch Retail Consortium. Dit is een bracheorganisatie voor grote Britse supermarkten zoals Tesco, Safeway, Somerfield, Sainsbury. Deze brancheorganisatie heeft in 1998 de standaard BRC Global Standard for Food Safety ontwikkeld. Het idee hierachter is dat een leverancier met een certificaat aan de eisen van verschillende afnemers voldoet en de stroom auditoren zo wordt beperkt. BRC is een voedselveiligheidssysteem dat een basisvoorwaardenprogramma bevat, een HACCP-systeem en een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist (met meer dan 300 punten), waar alle eisen voor leveranciers en producten van levensmiddelen in vermeld staan.

Bij een BRC-audit kan een bedrijf voldoen aan 4 scores, namelijk A, B, C of D. Het is afhankelijk van het aantal afwijkingen dat een bedrijf heet tijdens een audit welke score er aan het bedrijf wordt toegekend. Indien een bedrijf score A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.