GFSI

GFSI staat voor Global Food Safety Initiative en is een initiatief van de internationale retail om standaarden te maken voor voedselveiligheid. Bij het GFSI kan erkenning van (nationale) certificeringsschema’s worden aangevraagd. Een erkenning van het GFSI betekent wereldwijde acceptatie en daarmee draagvlak voor het certificeringschema (‘Certified once, accepted everywhere’). Ook is er een waarschuwingssysteem ontwikkeld wat alle betrokken partijen in de voedselketen en de overheid direct op de hoogte stelt van ongewenste situaties waarop gelijk kan worden gereageerd.

Het GFSI heeft onder andere de volgende voedselveiligheidsstandaarden goedgekeurd:

  • BRC Global Food Standard.
  • Dutch HACCP Option B.
  • SQF 2000 level 2.
  • International Food Standard (IFS).
  • FSSC 22000.

Op het gebied van voedselveiligheid zijn deze standaarden door het GFSI beoordeeld aan de hand van drie elementen.

  • De aanwezigheid van voedselveiligheid managementsystemen.
  • De aanwezigheid van codes goede praktijken (bijvoorbeeld distributie).
  • Het werken volgens de principes van HACCP.