GFSI – Global Food Safety Initiative

Wat is GFSI en welke standaarden zijn er?

GFSI staat voor Global Food Safety Initiative. Het is een initiatief van de internationale retail om erkende standaarden voor voedselveiligheid te maken. Bij het GFSI kan erkenning van (nationale) certificeringsschema’s worden aangevraagd. Een erkenning betekent wereldwijde acceptatie en creëert daarmee draagvlak voor het certificeringschema (‘Certified once, accepted everywhere’). Ook is er een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Dit systeem stelt alle betrokken partijen in de voedselketen direct op de hoogte van ongewenste situaties. Hierop kan gelijk worden gereageerd door alle partijen.

GFSI erkenden standaarden

Onder andere de volgende voedselveiligheidsstandaarden zijn goedgekeurd:

Drie beoordeling-elementen GFSI

Op het gebied van voedselveiligheid zijn deze standaarden beoordeeld aan de hand van drie elementen.

  • De aanwezigheid van voedselveiligheid managementsystemen.
  • De aanwezigheid van codes goede praktijken (bijvoorbeeld distributie).
  • Het werken volgens de principes van HACCP.

GFSI voedselveiligheid