IFS Food

IFS Food staat voor International Featured Standards Food en vertoont een sterke gelijkenis met BRC Food. De eerste variant van IFS Food is ook gebaseerd op de toen geldende variant van BRC Food . Er zijn echter toch wat verschillen. Binnen IFS Food wordt er gewerkt met zogenaamde ‘knock-out criteria’. Indien er aan één van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de leverancier automatisch niet goedgekeurd voor IFS Food.

De richtlijnen van IFS Food  en BRC Food komen in grote lijnen (circa 85%) met elkaar overeen. Zoals ook uit het bovenstaande blijkt zit het grote verschil met name in de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Hierdoor wordt ook het resultaat van de audit bepaald: wel of niet goedgekeurd. Een belangrijk verschil hierbij is dat er bij BRC Food de gelegenheid bestaat om het resultaat van de audit te beïnvloeden. De onderneming heeft 28 dagen de tijd om bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS Food wordt deze mogelijkheid duidelijk niet geboden: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product.