25 januari 2018 Preventiecongres

Obesitas, diabetes, depressie en dementie komen steeds vaker voor. Preventie is nodig om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en kosten voor (gezondheids)zorg binnen de perken te houden. De gezondheidskloof moet ook kleiner worden

Plenaire sprekers die aan het woord komen over preventie, zijn

  • drs. Paul van der Velpen, tot 1 juli 2017 algemeen directeur, GGD Amsterdam-Amstelland
  • prof.dr. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU Amsterdam
  • prof.dr. Aartjan Beekman, hoofd afdeling Psychiatrie bij VUmc Amsterdam en Lid Raad van Bestuur ban GGZ inGeest
  • prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU Amsterdam,
  • prof.dr. Alex Burdorf, Hoogleraar determinanten van volksgezondheid Erasmus MC te Rotterdam

Meer informatie