Menu

qas-sfeer-algemeen-cut-20151118

Producten

Met iMIS Food kan met het online handboeksysteem iedereen op de hoogte worden gesteld van de geldende regels en instructies binnen het bedrijf. De planning van de controlerondes is via intranet beschikbaar en iedereen kan nagaan welke controleronde wanneer moet worden uitgevoerd. Met het specificatiemanagementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle. Deze kunnen via de wetgevingssite worden getoetst aan zowel de warenwet als EU wetgeving. Voor inhoudelijke vragen is de iMIS Food Helpdesk bereikbaar.
Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct. Binnen het bedrijf dient er te worden gewerkt volgens de juiste receptuur en met de juiste grondstoffen. Er kan precies worden bijgehouden welke receptuur geldend is en wat hierbij de gevolgen zijn voor de etikettering van het product en de voedingswaarden. Met iMIS Food wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op het beveiligd intranet.

iMIS Food Handbook

Het handboeksysteem bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedselveilig te produceren.
Lees meer

iMIS Food Audit

Met het auditrapportagesysteem kunnen met een handheld en computer controlerondes worden gelopen. Deze rondes worden automatisch gerapporteerd.
Lees meer

iMIS Food Intranet

Met iMIS Food intranet zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk. Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld.
Lees meer

iMIS Food Speccheck

Met het specificatie- managementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle.
Lees meer

iMIS Food Tracking

Verschillende kwaliteitsstandaarden en de Europese wetgeving stellen eisen aan de traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct bij de klant.
Lees meer