HACCP-team training Download

Met onze HACCP-teamtraining kunt u een goede sessie met uw team houden. Het HACCP-team zal begrijpen welke rol het moet vervullen en zal het belang inzien van regelmatige vergaderingen en notulen.

The HACCP-team heeft als doel en verantwoordelijkheden:

 • Een gevarenanalyse uitvoeren om te bepalen welke gevaren moeten worden beheerst, welke mate van beheersing vereist is om te bereiken, en welke combinatie van beheersmaatregelen vereist is.
 • Plannen en uitvoeren van processen die nodig zijn voor het valideren van beheersmaatregelen en/of combinaties van beheersmaatregelen en voor het verifiëren en verbeteren van het beheerssysteem voor de voedselveiligheid.
  Beoordelen van veranderingen in het productieproces die een negatief effect hebben op de voedselveiligheid.
 • Verificatie van het voedselveiligheidssysteem.
 • Per processtap, met inbegrip van alle producten, alle processen en alle elementen van het voorafgaande programma aangeven waarop zij zijn beoordeeld en motiveren of er al dan niet een kritisch controlepunt (CCP of OPRP) bestaat.
 • Nagaan of het voedselveiligheidssysteem binnen het toepassingsgebied valt en of het toepassingsgebied het volledige voedselveiligheidssysteem omvat.
 • Bijsturen om het voedselveiligheidssysteem up to date en correct te houden. Hetzij door verificatie, hetzij door validatie.
 • Beheer van de van het om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende kennis heeft van de nodige aspecten inzake voedselveiligheid.
 • Bepalen en verifiëren van de scope.

Bij de gevarenanalyse wordt ook aandacht besteed aan de plaats in de keten en wordt rekening gehouden met onze leveranciers en klanten.

Het is van essentieel belang dat het HACCP-team over voldoende deskundigheid beschikt. De deskundigheid en samenstelling van het HACCP-team zijn vastgelegd in het van taken, bevoegdheden en vaardigheden van het HACCP-team. Met de huidige samenstelling van het HACCP-team is alle benodigde kennis en expertise beschikbaar voor de dagelijkse gang van zaken. Voor extra specifieke informatie wordt gebruik gemaakt van QAssurance B.V.

Het HACCP-team heeft de goedkeuring van de directie en wordt waar mogelijk ondersteund met de benodigde middelen, faciliteiten en tijd.

HACCP Team

HACCP meetings

Een HACCP-teamvergadering vindt plaats volgens een vaste frequentie, waarbij ten minste wordt beoordeeld of:

 • Het voedselveiligheidssysteem actueel en effectief is.
 • De genomen maatregelen adequaat zijn uitgevoerd/genomen.
 • Nieuwe processen en/of producten moeten worden of zijn beoordeeld.
 • Ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving, technologie, kennis, etc. van invloed zijn.
 • Incidenten of nieuwe informatie met betrekking tot voedselfraude of voedselverdediging hebben invloed op ons.

Daarnaast worden eventuele calamiteiten en normoverschrijdingen beoordeeld en mogelijke verbeteringen vastgesteld. De realisatie van geformuleerde doelen wordt beoordeeld en de oorzaak wordt onderzocht als doelen niet worden gehaald. Vervolgens worden maatregelen vastgesteld.

Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Om het HACCP-team, maar zeker ook de onderneming, op de hoogte te houden, zal de directie alles in het werk stellen om alle nodige informatie te verstrekken. Dit kan onder meer zijn:

 • Nieuwe producten;
 • Nieuwe grondstoffen;
 • Nieuwe ;
 • Aanpassingen van het recept;
 • Nieuwe of gewijzigde processen, investeringen;
 • Een nieuwe locatie van apparatuur of omgeving;
 • Nieuwe leveranciers van of dienst, nieuwe diensten;
 • Nieuwe eisen van de klant die vertaald moeten worden naar de werkplek;
 • Wijzigingen in reiniging en desinfectie (methode, middelen, frequentie, etc.);
 • Mogelijke wettelijke veranderingen of wijzigingen in normen;
 • Veranderingen in en/of ;
 • Veranderingen in of transport;
 • Veranderingen in de organisatie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en autorisaties;
 • en kennisgevingen;
 • Stand van de techniek, nieuwe kennis en onderzoeksresultaten;
 • Nieuwe kennis over gevaren voor de voedselveiligheid en beheersmaatregelen;
 • Wijzigingen in kwaliteitsniveau;
 • Doelstellingen;

Download de bijbehorende presentatie hier:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages training Dag 4 | 24 juni 2022

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse iMIS update

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.