iMIS Audit

Uitvoeren van controlerondes
Met het auditrapportagesysteem kunnen met een handheld en computer controlerondes worden gelopen. Deze rondes worden automatisch gerapporteerd. De controlerondes worden voorgeschreven in het generieke gedeelte van het handboeksysteem. Vanuit BRC en IFS is het bijvoorbeeld een eis om een inventarisatielijst van glas te hebben en deze te toetsen. Door deze glaslijst op te nemen in de handheld, kan de controle worden vastgelegd. Dit geldt ook voor andere controlerondes, zoals schoonmaakresultaat, schoonmaakuitvoer en hygiënisch werken. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kunnen controlerondes worden gecombineerd tot bijvoorbeeld een weekronde.

Incidentenrapportage
Naast het verrichten van controlerondes, kan het systeem ook worden gebruikt voor het rapporteren van incidenten. Een kapotte lamp kan met dezelfde glaslijst als incident worden gemeld. Alle geconstateerde onvolkomenheden of mogelijkheden tot verbetering kunnen op deze manier worden verzameld.

Corrigerende acties
Alle bevindingen komen in een centraal overzicht terecht voor corrigerende maatregelen. In dit overzicht kan de oorzaak van het probleem worden vastgelegd en uiteindelijk kan door middel van een eindcontrole (verificatie) worden vastgelegd dat het probleem is opgelost. Met deze manier van werken heeft het bedrijf aantoonbaar dat alle zaken zijn gecontroleerd. Wel is het belangrijk om de controlelijsten te vernieuwen wanneer bijvoorbeeld een nieuwe machine wordt geplaatst. Dit vereist aanpassing van onder andere de schoonmaakcontrole.