iMIS Intranet

Totale integratie van systemen
Met iMIS intranet zijn alle iMIS systemen centraal toegankelijk. Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld tussen mensen en systemen. Met behulp van zelf in te stellen rechten, kan per gebruiker worden bepaald welke systemen door die gebruiker mogen worden ingezien en gewijzigd, of dat de gebruiker alleen bepaalde informatie mag lezen.

Voor iedereen toegankelijk
Met iMIS Intranet zijn voor iedereen in het bedrijf de volgende onderdelen te benaderen: het handboeksysteem, de wetgevingssite, de kalender met de kwaliteitsplanning en de uitgevoerde controlerondes. Verder kan er toegang worden verleend tot: het documentatiesysteem, het uitvoeren van het auditsysteem, het specificatiemanagementsysteem en het traceersysteem.

Georganiseerd voor vernieuwingen
iMIS Intranet is de centrale plek van het kwaliteitssysteem. Nieuwe inhoud en software worden door middel van iMIS Updates uitgevoerd en worden via het iMIS Intranet geïmplementeerd.