Het Keteninformatiesysteem 

Het iMIS Food Handbook

Dit online kwaliteitshandboek bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedselveilig te produceren.

Werken met het iMIS Food Handbook levert de volgende voordelen op:

 

1. Zekerheid

 • Geïntegreerd management informatie systeem voor de hele keten
 • De hele keten in staat om de juiste kwaliteitsinformatie te gebruiken
 • De HACCP studie is voor iedereen inzichtelijk
 • Juiste informatievoorziening naar de klant, leverancier en consument
 • Alle wettelijke informatie bij iedereen bekend
 • Voldoen aan alle communicatie-eisen door de kwaliteitsstandaarden
 • Veilig informatieverkeer door gebruikersrechten
 • Professioneel informatiemanagement en issuemanagement
 • Dashboardfunctie in de keten qua prestaties
 • Evidence based real-time compliance aan food safety

2. Kwaliteit

 • Alle informatie over voedselveiligheid en kwaliteit op een centrale plek
 • De juiste informatie geven om contractafspraken na te komen
 • Kennisbank van de onderneming, voor de gehele keten
 • In zijn totaliteit werken in een vooraf gedefinieerd stramien
 • Snel kunnen handelen bij problemen en issues
 • Toename van het leervermogen van de gehele keten

3. Efficiency

 • Efficiënt werken en weinig verloren tijd aan het verspreiden van informatie
 • Volgens voorschrift werken en communiceren
 • Documentatiesysteem ter archivering van ketendata
 • Iedereen op de hoogte van de meest recente specificaties
 • Gelopen controlerondes zijn direct beschikbaar in de keten
 • Centrale klachtenafhandeling met de keten, zowel richting klant als leverancier
 • Centraal beheer van de iMIS Food toegangsrechten
 • Centrale implementatie van iMIS Food updates

Het systeem

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata en kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten. Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld tussen mensen en systemen. Er kunnen per gebruiker toegangsrechten worden ingesteld die het mogelijk maakt bepaalde systemen te kunnen gebruiken of alleen bepaalde informatie te mogen lezen.

Met iMIS Food Portal zijn voor iedereen in de keten de volgende onderdelen te benaderen: het handboeksysteem, de wetgevingssite, de kalender met de kwaliteitsplanning en de uitgevoerde controlerondes en goedgekeurde productspecificaties. Verder kan er toegang worden verleend tot: het klachtenafhandelingssysteem, het uitvoeren van het auditsysteem, het specificatiemanagementsysteem en het bulletin board voor vragen en antwoorden.

De iMIS Food Portal is de centrale plek van het kwaliteitssysteem voor de keten. Nieuwe inhoud en software worden door middel van iMIS Food updates uitgevoerd en worden via de iMIS Food intranet geïmplementeerd.

Toepassing

Het bedrijf: Met de iMIS Food Portal wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op de Portal. Er kan worden bepaald wie welke rechten heeft binnen alle informatie. Zo kan onderscheid worden gemaakt in het allleen kunnen lezen van de geldende instructies en procedures, of het daadwerkelijk aanpassen hiervan. Tevens kan bedrijfskritische informatie ook als dusdanig worden behandeld. Hierdoor kan de toegang tot bijvoorbeeld recepturen-informatie worden beperkt. Met de centrale kalender kan onder andere de controleronde planning worden gecommuniceerd en worden opgevolgd.

Leveranciers: In het iMIS Food Portal systeem kan alle informatie van leveranciers worden afgehandeld. Grondstoffen, verpak-kingsmaterialen, schoonmaakmiddelen, transport en afval hebben bijvoorbeeld een apart daarvoor ingerichte omgeving, waarin specificaties kunnen worden geveri-fieerd en vernieuwd.. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de leveranciers om dient te worden gegaan. Leveran-ciersklachten en vragenlijsten kunnen online worden afgehandeld.

Klanten: In het iMIS Food Portal systeem kan alle klantenin-formatie worden afgehandeld. Zo is duidelijk wie wat wanneer naar welke klant heeft gecommuniceerd. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de klanten om dient te worden gegaan. Klantenklachten en vragenlijsten kunnen online worden afgehandeld. Iedere klant kan in het gewenste format de eindproductspecificaties zien en wordt automatisch op de hoogte gehouden van veranderingen. Ook kan een klant desgewenst real-time rapporten krijgen van de food safety compliance.

Wetgeving: Vanuit de iMIS Food Portal is relevante wetgeving toegankelijk. Hierin kan de gehele keten op de hoogte worden bijgehouden wat de wettelijke issues zijn. De site omvat de volgende onderdelen: een overzicht van de Nederlandse wetgeving, een overzicht van relevante leidraden, nieuwe wetgeving op rubriek en op binnen-komst, geconsolideerde Europese verordeningen en veelgestelde vragen. In het iMIS Food Portal systeem kan via het bulletin board en ticketsysteem pro-actief op wetswijzigingen worden geanticipeerd.

Standaarden: Vanuit de iMIS Food Portal kunnen certificerende instel-lingen de kwaliteitsinformatie zien. iMIS Food is voor de certificerende standaard ingericht met real-time dashboards aangaande Dutch HACCP, FSSC22000, BRC Food en IFS en gewenst kunnen andere standaarden worden toegevoegd. In het iMIS Food Portal systeem is een aparte omgeving voor certificering met daarbij behorende bedrijfsspecifieke rapportages, handboek en controlerondes. Ook is een bulletin board aanwezig voor de afhandeling van het gehele certificeringstraject, van offerte tot contract tot afhandeling van de corrigerende maatregelen.

Wil je meer weten over iMis Food download dan hier onze brochure!