Managementsystemen

Met iMIS kan met het online handboeksysteem iedereen op de hoogte worden gesteld van de geldende regels en instructies binnen het bedrijf. De planning van de controlerondes is via intranet beschikbaar en iedereen kan nagaan welke controleronde wanneer moet worden uitgevoerd. Met het specificatiemanagementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle. Deze kunnen via de wetgevingssite worden getoetst aan zowel de warenwet als EU wetgeving. Voor inhoudelijke vragen is de iMIS Helpdesk bereikbaar.

Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct. Binnen het bedrijf dient er te worden gewerkt volgens de juiste receptuur en met de juiste grondstoffen. Er kan precies worden bijgehouden welke receptuur geldend is en wat hierbij de gevolgen zijn voor de etikettering van het product, allergenen en de voedingswaarden. Met iMIS Food wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op het beveiligd intranet. Ook kan bij onaagekondigde audits direct contact op worden genomen met de iMIS Food Helpdesk: er is direct een online Food consultant beschikbaar.