iMIS Handbook

Online kwaliteitshandboek
Het handboeksysteem bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedselveilig te produceren.

Actuele inhoud voor de standaarden
Het systeem is onderverdeeld in een generiek gedeelte en een bedrijfsspecifiek gedeelte. De generieke procedures en instructies gelden voor ieder levensmiddelenbedrijf dat wil voldoen aan FSSC, BRC en IFS. Het specifieke gedeelte bevat alle bedrijfsspecifieke procedures en instructies, die onder andere voortkomen uit de HACCP studie. Deze gevarenstudie en risicoanalyse leiden tot extra registraties waarmee kan worden aangetoond dat er voedselveilig wordt geproduceerd.

iMIS Food experts continu betrokken
Het generieke gedeelte wordt centraal door QAssurance onderhouden. Het specifieke gedeelte wordt onderhouden door het bedrijf zelf.