audit

Waarom moet je kalibreren?

Kalibratie De kalibratie vindt alleen plaats door de aangewezen personen. Dit om te voorkomen dat de middelen worden aangepast of misbruikt. Alle gebruikte meetmiddelen dienen tijdig en juist gekalibreerd te worden om zeker te stellen dat de uitgevoerde metingen correct zijn. Te kalibreren middelen Het gaat om de middelen waarvan de meting direct van invloed …

Waarom moet je kalibreren? Lees verder »

Horen inspectiesrondes bij audits?

Onder de interne audit vallen ook de diverse inspectierondes. In deze rondes wordt ook gekeken naar de productie omgeving en de diverse processen en apparatuur. Er wordt gecontroleerd of deze in de juiste conditie zijn voor voedingsmiddelenproductie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hygiëne, staat van onderhoud, eisen uit het basisvoorwaardenprogramma. Deze controles liggen vast in iMIS …

Horen inspectiesrondes bij audits? Lees verder »

Wat staat er minimaal in een auditrapportage?

Auditrapportage bevat minimaal: Welke aspecten beoordeeld; Met wie gesproken, welke documenten of formulieren beoordeeld, bewijs; Opvallende zaken; Geconstateerde tekortkomingen; Welke afwijking gevonden; Afspraken gemaakt m.b.t. de tekortkoming; Tijdspaden voor oplossing. Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden …

Wat staat er minimaal in een auditrapportage? Lees verder »

Wat doe je tijdens de uitvoering van een audit?

Uitvoering van de audit Bij de verificatie dient nagegaan te worden of een afwijking correct is afgehandeld. En dat het probleem in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal voorkomen. Bij ernstige afwijkingen wordt een tussentijdse verificatie uitgevoerd. De voortgang van de verbeterpunten wordt in de auditrapportage aangegeven. Pas als een punt na verificatie …

Wat doe je tijdens de uitvoering van een audit? Lees verder »

Wat is een interne audit?

Interne audit is: Een audit is een objectieve beoordeling van het kwaliteitssysteem waarbij nagegaan wordt of dat wat in de praktijk gebeurt ook beschreven is en omgekeerd. Naast HACCP wordt ook Food defense en fraude beoordeeld. De audit wordt uitgevoerd door medewerkers die in principe geen operationele taken hebben in de te auditen afdeling. Dit …

Wat is een interne audit? Lees verder »