Traceersysteem

Tracking imis Food

iMIS Food Tracking

In the production process, iMIS Tracking keeps track of which raw materials, auxiliary materials and packaging go to which end product. iMIS Tracking keeps track of which customer each end product is delivered to. Tracking from raw material to customer is done at the touch of a button.

Tracking imis Food

iMIS Food Tracking

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Tracking houdt van ieder eindproduct bij aan welke klant is geleverd. De tracering van grondstof tot klant geschiedt hierdoor met één druk op de knop.