Vlees industrie

Circa 96% van de Nederlandse consument eet één of meer keer per week vlees en besteedt daar zo’n 22% van de uitgaven aan voeding aan. De vleessector is met een aandeel van 18% in de totale agro-food export één van de grootste voedselexporteurs en vertegenwoordigt daarmee een uitvoerwaarde van € 8,6 miljard. Nederland telt op dit moment circa 300 Nederlandse vleesproducenten en voedselveiligheid is binnen de vleesindustrie een belangrijk thema, want vlees dient absoluut veilig te zijn voor consumptie. Op deze pagina lees wat de vleesindustrie typeert als het gaat op voedselveiligheid.

Voedselveiligheid in de vlees industrie

Het produceren van veilig vlees, is geen verdienste, waarmee een producent kan concurreren met een andere aanbieder, maar is een basisvereiste voor het in omloop kunnen brengen ervan. Omdat (vers) vlees een gevoelig product is, staat voor de Nederlandse vleessector het zorgen voor de veiligheid ervan hoog in het vaandel. Daarbij gaat het met name om het (laten) controleren van de bedrijfsprocessen en het geven van garanties.

Wat typeert de vlees industrie m.b.t. voedselveiligheid?
In 2013 zijn, met name in de vleesketen, een aantal grote voedselveiligheidsproblemen aan het licht gekomen die te maken hebben met de complexiteit van de voedselketen. Partijen grondstoffen worden meerdere malen verhandeld, versneden, gemengd of samengesteld. Hierdoor is het niet meer duidelijk waar de ingrediënten in het uiteindelijke consumenten- of veevoerproduct vandaan komen en wie er voor verantwoordelijk is. Een bekend probleem wat in de vlees industrie heeft gespeeld is de verkoop van paardenvlees als rundvlees. Fraude met voedsel misleidt de consument. Het kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid omdat niet bekend is wat precies in het product zit.

Als het gaat om voedselveiligheid in de vleessector dan wordt deze getypeerd door de volgende thema’s:

 • Ziekteverwekkers
  Rauw vlees kan besmet zijn met ziekmakende bacteriën, zoals salmonella of E. coli. Ook parasieten zoals Toxoplasma gondii kunnen in rauw vlees voorkomen. Deze zijn vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Vlees bakken doodt de bacteriën

 

 • Schadelijke stoffen
  Bewerkt vlees en vleeswaren kunnen schadelijke stoffen bevatten die ontstaan doordat het vlees is geconserveerd door middel van roken, drogen, zouten of door toevoeging van conserveringsmiddelen.

  In verbrand vlees zitten PAK’s. Er zijn onderzoeken waaruit aanwijzingen komen dat het regelmatig eten van verbrand vlees de kans op alvleesklier- of darmkanker verhoogt.

 

 • Dierziekten
  Dieren kunnen dierziekten oplopen als BSE, TBC, mond- en klauwzeer en Q-koorts. Ze worden voor de slacht op deze ziekten gecontroleerd en zo nodig vernietigd. Vlees in de handel is daarom veilig.

 

 • Hormonen
  Door vee kunstmatige of natuurlijke hormonen toe te dienen, kan de productie van vlees worden vergroot. De Europese Unie (EU) heeft dat verboden, omdat het toedienen van hormonen gezondheidsrisico’s kan hebben voor de consument. Ook mogen de met hormonen geproduceerde producten niet in de EU worden ingevoerd en verkocht.
 • Antibiotica
  Varkens, kippen, kalkoenen of runderen kunnen antibiotica krijgen om infecties te bestrijden.

 

Eisen aan voedselveiligheid in de vleessector

Bedrijven die voedingsmiddelen maken, moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden. De Rijksoverheid controleert dat bedrijven een voedselveiligheidsplan opstellen en de regels voor voedselbereiding naleven.

Fraude met voedsel misleidt de consument. Het kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid omdat niet bekend is wat precies in het product zit. Er kunnen stoffen inzitten waar mensen allergisch voor zijn. Ook is niet bekend welke behandelingen een product mogelijk heeft ondergaan. Zo kan een dier een medicijn hebben gekregen dat gevaarlijk is voor de mens.

Meer over de controle op voedselveiligheid in de vleessector lees je hier.