Productspecificatiebeheer & Specificatiemanagement

Wat is productspecificatiebeheer?

Een paar honderd grondstoffen, een paar honderd eindproducten, elk met een eigen specificatie. Dat is de problematiek van menig voedingsmiddelenfabrikant. Voor deze fabrikant is het van belang dat alle eindproductspecificaties onder zijn. Inzicht van grondstof tot etiket op het eindproduct is cruciaal. Eindproductspecificaties moeten voorzien zijn van goede ingrediëntendeclaratie, en . En uiteindelijk wil je dat dat het etiket en de specificatie met elkaar overeenkomen.

Contracten met klanten vereisen naast getekende leveringsvoorwaarden en certificaten gedetailleerde . In deze productspecificaties wordt door consumentenvragen steeds meer vastgelegd. De ingrediëntenopbouw van het , allergeneninformatie, voedingswaarden, , logistieke gegevens etc. Vaak omvat een door de klant voorgeschreven productspecificatie wel 5 tot 10 pagina’s detail over het geleverde product. Doordat deze pagina’s onderdeel zijn van het contract, is uiterste nauwkeurigheid nodig bij het invullen van het document en de naleving ervan. Negatief gezien krijgt de klant veel mogelijke redenen om het product terug te sturen, als het niet voldoet aan de afgesproken kenmerken.

Hoe kom je tot een juiste productspecificatie?

Om tot een juiste eindproductspecificatie te komen zijn minimaal nodig:

  • goedgekeurde leveranciers en grondstofspecificaties;
  • nageleefde met versiebeheer;
  • goedgekeurde eindproductspecificaties;
  • goedgekeurde etiketinformatie die gelijk is aan de eindproductspecificatie.

Vanuit de wetgeving wordt geëist dat minimaal de kritische allergenen op het etiket worden vermeld. Dit zijn onder andere ’s, , en koemelkeiwit. Het ontbreken van deze allergeneninformatie kan reeds een tot gevolg hebben.

Waarom is specificatiemanagement zo belangrijk voor een bedrijf?

Binnen een bedrijf dient er te worden gewerkt volgens de juiste receptuur en met de juiste grondstoffen. Je wil precies bijhouden welke receptuur geldend is en wat hierbij de gevolgen zijn voor de etikettering van het product en de voedingswaarden. Je wilt direct een van eindproductspecificaties en allergenen worden aangemaakt, waardoor er efficiënt kan worden gewerkt en de klant juist kan worden geïnformeerd. Hierbij zou je graag ook direct inzicht willen hebben in de kostprijs van het product.

Specificatiemanagement en je leveranciers

Bij goed specificatiemanagement is het van belang de meest recente grondstofspecificaties van de leveranciers in bezit te hebben. Het is belangrijk dat er wordt gecontroleerd of de ingrediënten wel bestaan en of de voedingswaarden en allergeneninformatie juist is. Goede specificatiemanagement en de juiste software hiervoor gaat ervoor zorgen dat jullie bedrijf dit kan realiseren.

Eindproductspecificatie richten je klanten en consumenten

Klanten en consumenten willen en dienen juist te worden geïnformeerd. De meeste retailers maken gebruik van een website waar etiketinformatie, gedetailleerde grondstofinformatie, voedingswaarden en allergenen moeten worden ingevoerd. Hierbij is de eindproductspecificatie een contract conform welke dient te worden geleverd. In je specificatiemanagmentpakket wil je uiteindelijk alle informatie die door deze retailers wordt opgevraagd inzichtelijk hebben. Retailers eisen dat bij verandering van grondstof en receptuur dit vooraf wordt overlegd. Bij eigen dienen receptuurwijziging en etikettering synchroon te lopen. Klanten kunnen consistent in meerdere talen worden voorzien van specificaties en etiketinformatie.

De wetgeving omtrent voedselinformatie

De nieuwste Europese wetgeving is nog strenger geworden omtrent voedselinformatie. Het is bijna niet meer mogelijk om hieraan te voldoen zonder automatisering. Strikte eisen aan etikettering, allergenen en voedingswaarde-vermelding zorgen ervoor dat aan het eind van de voedselketen meer informatiebehoefte ontstaat, waarvoor een levensmiddelenproducent zich dient te organiseren. Anders wordt een bedrijf binnen een paar jaar overspoeld met informatiebehoefte bij de klant, die anders zelf niet voldoet aan de geldende wetgeving.

iMIS Food bevat een managementsysteem voor specificaties en etikettering

Dit systeem kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met het specificatiemanagementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct. Hierdoor zijn eindproductspecificaties van goede ingrediëntendeclaratie, voedingswaarden en allergenen voorzien. De goedkeuringsprocedure zorgt ervoor dat etiket en specificatie met elkaar overeenkomen.

Lees hier meer over iMIS Food en de mogelijkheden van iMIS Food SpecCheck


productspecificaties product specificaties