Het systeem: iMIS Food Portal

Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld tussen mensen en systemen. Er kunnen per gebruiker toegangsrechten worden ingesteld die het mogelijk maakt bepaalde systemen te kunnen gebruiken of alleen bepaalde informatie te mogen lezen.

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata en kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

Met iMIS Food Portal zijn voor iedereen in de keten de volgende onderdelen te benaderen: het handboeksysteem, de wetgevingssite, de kalender met de kwaliteitsplanning en de uitgevoerde controlerondes en goedgekeurde productspecificaties. Verder kan er toegang worden verleend tot: het klachtenafhandelingssysteem, het uitvoeren van het auditsysteem, het specificatiemanagementsysteem en het bulletin board voor vragen en antwoorden.

De iMIS Food Portal is de centrale plek van het kwaliteitssysteem voor de keten. Nieuwe inhoud en software worden door middel van iMIS Food updates uitgevoerd en worden via de iMIS Food intranet geïmplementeerd.

Werken met het iMIS Food Portal levert de volgende voordelen op:

Zekerheid

 • Geïntegreerd management informatie systeem voor de hele keten
 • De hele keten in staat om de juiste kwaliteitsinformatie te gebruiken
 • De HACCP studie is voor iedereen inzichtelijk
 • Juiste informatievoorziening naar de klant, leverancier en consument
 • Alle wettelijke informatie bij iedereen bekend
 • Voldoen aan alle communicatie-eisen door de kwaliteitsstandaarden
 • Veilig informatieverkeer door gebruikersrechten
 • Professioneel informatiemanagement en issuemanagement
 • Dashboardfunctie in de keten qua prestaties
 • Evidence based real-time compliance aan food safety

Kwaliteit

 • Alle informatie over voedselveiligheid en kwaliteit op een centrale plek
 • De juiste informatie geven om contractafspraken na te komen
 • Kennisbank van de onderneming, voor de gehele keten
 • In zijn totaliteit werken in een vooraf gedefinieerd stramien
 • Snel kunnen handelen bij problemen en issues
 • Toename van het leervermogen van de gehele keten

Efficiëntie

 • Efficiënt werken en weinig verloren tijd aan het verspreiden van informatie
 • Volgens voorschrift werken en communiceren
 • Documentatiesysteem ter archivering van ketendata
 • Iedereen op de hoogte van de meest recente specificaties
 • Gelopen controlerondes zijn direct beschikbaar in de keten
 • Centrale klachtenafhandeling met de keten, zowel richting klant als leverancier
 • Centraal beheer van de iMIS Food toegangsrechten
 • Centrale implementatie van iMIS Food updates

Wil je meer zien van iMIS Food?

Plan dan geheel vrijblijvend een online demo in!

Toepassing iMIS Food Portal

Bedrijf

Met de iMIS Food Portal wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op de Portal. Er kan worden bepaald wie welke rechten heeft binnen alle informatie. Zo kan onderscheid worden gemaakt in het allleen kunnen lezen van de geldende instructies en procedures, of het daadwerkelijk aanpassen hiervan. Tevens kan bedrijfskritische informatie ook als dusdanig worden behandeld. Hierdoor kan de toegang tot bijvoorbeeld recepturen-informatie worden beperkt. Met de centrale kalender kan onder andere de controleronde planning worden gecommuniceerd en worden opgevolgd.

Leveranciers

In het iMIS Food Portal systeem kan alle informatie van leveranciers worden afgehandeld. Grondstoffen, verpakkingsmaterialen, schoonmaakmiddelen, transport en afval hebben bijvoorbeeld een apart daarvoor ingerichte omgeving, waarin specificaties kunnen worden geverifieerd en vernieuwd.. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de leveranciers om dient te worden gegaan. Leveranciersklachten en vragenlijsten kunnen online
worden afgehandeld.

Klanten

In het iMIS Food Portal systeem kan alle klanteninformatie worden afgehandeld. Zo is duidelijk wie wat wanneer naar welke klant heeft gecommuniceerd. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de klanten om dient te worden gegaan. Klantenklachten en vragenlijsten kunnen online worden afgehandeld. Iedere klant kan in het gewenste format de eindproductspecificaties zien en wordt automatisch op de hoogte gehouden van veranderingen. Ook kan een klant desgewenst real-time rapporten krijgen van de food safety compliance.

Wetgeving

Vanuit de iMIS Food Portal is relevante wetgeving toegankelijk. Hierin kan de gehele keten op de hoogte worden bijgehouden wat de wettelijke issues zijn. De site omvat de volgende onderdelen: een overzicht van de Nederlandse wetgeving, een overzicht van relevante leidraden, nieuwe wetgeving op rubriek en op binnen-komst, geconsolideerde Europese verordeningen en veelgestelde vragen. In het iMIS Food Portal systeem kan via het bulletin board en ticketsysteem pro-actief op wetswijzigingen worden geanticipeerd.

Standaarden

Vanuit de iMIS Food Portal kunnen certificerende instellingen de kwaliteitsinformatie zien. iMIS Food is voor de certificerende standaard ingericht met real-time dashboards aangaande Dutch HACCP, FSSC22000, BRC Food en IFS en gewenst kunnen andere standaarden worden toegevoegd. In het iMIS Food Portal systeem is een aparte omgeving voor certificering met daarbij behorende bedrijfsspecifieke rapportages, handboek en controlerondes. Ook is een bulletin board aanwezig voor de afhandeling van het gehele certificeringstraject, van offerte tot contract tot afhandeling van de corrigerende maatregelen.

De implementatie van het iMIS Food Portal

 • Uitleg portalsysteem en training
 • Inrichten gebruikersrechten van collega’s, klanten en leveranciers
 • Introductie van het portalsysteem aan de gehele keten

Heb je nog vragen over het iMIS Food Portal?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Vragen en support iMIS Portal

Heeft u vragen over het iMIS Portal?
Neem contact op met QAssurance. We leggen de voordelen van de iMIS Portal, om de ketendata te managen.

+31-(0)10-2004080

Food Safety
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food Portal Centrale voedselketen ' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Van Nelle Fabriek

Meer onderdelen iMIS Food management

Het iMIS Food systeem bestaat uit 8 onderdelen die de voedselveiligheid garanderen. Hieronder zie je nog 6 onderdelen voor het management van voedselveilheid waar veel van onze klanten profijt van hebben:

iMIS Food Tracking Traceerbaarheid

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen en bij welke klant aankomt.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

iMIS Food SpecCheck Specificaties en Etikettering

iMIS Food bevat SpecCheck, een managementsysteem voor specificaties en de etikettering, zodat het bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle heeft.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Audit Management systeem

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage. Het systeem kan met een tablet of een telefoon de controleronde uitgevoeren.

iMIS Food Helpdesk Voedselveiligheid

iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met de Helpdesk heeft de directie real-time inzicht in de Food Safety status voor de onderneming.
Qassurance en Schmidt Zeevis

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.

Voedselveiligheid nieuws 6-2024

QA functie invullen

QESH manager gezocht! Waar moet je opletten?

Het is voor een food bedrijf belangrijk dat de QA-functie goed is ingericht. Maar hoe richt je deze functie goed in en waar moet je rekening mee houden?
QAssurance Slow Food Masters

Flog #1: Op bezoek bij Slow Food Masters

Bekijk hier onze eerste Flog (Food weblog) waarin Cees en Remon op bezoek gaan bij Slow Food Masters in Deurne.