iMIS Food Portal

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata en kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

Het systeem: iMIS Food Portal

Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld tussen mensen en systemen. Er kunnen per gebruiker toegangsrechten worden ingesteld die het mogelijk maakt bepaalde systemen te kunnen gebruiken of alleen bepaalde informatie te mogen lezen.

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata en kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

Met iMIS Food Portal zijn voor iedereen in de keten de volgende onderdelen te benaderen: het handboeksysteem, de wetgevingssite, de kalender met de kwaliteitsplanning en de uitgevoerde controlerondes en goedgekeurde productspecificaties. Verder kan er toegang worden verleend tot: het klachtenafhandelingssysteem, het uitvoeren van het auditsysteem, het specificatiemanagementsysteem en het bulletin board voor vragen en antwoorden.

De iMIS Food Portal is de centrale plek van het kwaliteitssysteem voor de keten. Nieuwe inhoud en software worden door middel van iMIS Food updates uitgevoerd en worden via de iMIS Food intranet geïmplementeerd.

Werken met het iMIS Food Portal levert de volgende voordelen op:

Zekerheid

 • Geïntegreerd management informatie systeem voor de hele keten
 • De hele keten in staat om de juiste kwaliteitsinformatie te gebruiken
 • De HACCP studie is voor iedereen inzichtelijk
 • Juiste informatievoorziening naar de klant, leverancier en consument
 • Alle wettelijke informatie bij iedereen bekend
 • Voldoen aan alle communicatie-eisen door de kwaliteitsstandaarden
 • Veilig informatieverkeer door gebruikersrechten
 • Professioneel informatiemanagement en issuemanagement
 • Dashboardfunctie in de keten qua prestaties
 • Evidence based real-time compliance aan food safety

Kwaliteit

 • Alle informatie over voedselveiligheid en kwaliteit op een centrale plek
 • De juiste informatie geven om contractafspraken na te komen
 • Kennisbank van de onderneming, voor de gehele keten
 • In zijn totaliteit werken in een vooraf gedefinieerd stramien
 • Snel kunnen handelen bij problemen en issues
 • Toename van het leervermogen van de gehele keten

Efficiëny

 • Efficiënt werken en weinig verloren tijd aan het verspreiden van informatie
 • Volgens voorschrift werken en communiceren
 • Documentatiesysteem ter archivering van ketendata
 • Iedereen op de hoogte van de meest recente specificaties
 • Gelopen controlerondes zijn direct beschikbaar in de keten
 • Centrale klachtenafhandeling met de keten, zowel richting klant als leverancier
 • Centraal beheer van de iMIS Food toegangsrechten
 • Centrale implementatie van iMIS Food updates

Wil je meer zien van iMIS Food?

Plan dan geheel vrijblijvend een online demo in!

Toepassing iMIS Food Portal

Bedrijf
Met de iMIS Food Portal wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op de Portal. Er kan worden bepaald wie welke rechten heeft binnen alle informatie. Zo kan onderscheid worden gemaakt in het allleen kunnen lezen van de geldende instructies en procedures, of het daadwerkelijk aanpassen hiervan. Tevens kan bedrijfskritische informatie ook als dusdanig worden behandeld. Hierdoor kan de toegang tot bijvoorbeeld recepturen-informatie worden beperkt. Met de centrale kalender kan onder andere de controleronde planning worden gecommuniceerd en worden opgevolgd.

Leveranciers
In het iMIS Food Portal systeem kan alle informatie van leveranciers worden afgehandeld. Grondstoffen, verpakkingsmaterialen, schoonmaakmiddelen, transport en afval hebben bijvoorbeeld een apart daarvoor ingerichte omgeving, waarin specificaties kunnen worden geverifieerd en vernieuwd.. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de leveranciers om dient te worden gegaan. Leveranciersklachten en vragenlijsten kunnen online
worden afgehandeld.

Klanten
In het iMIS Food Portal systeem kan alle klanteninformatie worden afgehandeld. Zo is duidelijk wie wat wanneer naar welke klant heeft gecommuniceerd. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de klanten om dient te worden gegaan. Klantenklachten en vragenlijsten kunnen online worden afgehandeld. Iedere klant kan in het gewenste format de eindproductspecificaties zien en wordt automatisch op de hoogte gehouden van veranderingen. Ook kan een klant desgewenst real-time rapporten krijgen van de food safety compliance.

Wetgeving
Vanuit de iMIS Food Portal is relevante wetgeving toegankelijk. Hierin kan de gehele keten op de hoogte worden bijgehouden wat de wettelijke issues zijn. De site omvat de volgende onderdelen: een overzicht van de Nederlandse wetgeving, een overzicht van relevante leidraden, nieuwe wetgeving op rubriek en op binnen-komst, geconsolideerde Europese verordeningen en veelgestelde vragen. In het iMIS Food Portal systeem kan via het bulletin board en ticketsysteem pro-actief op wetswijzigingen worden geanticipeerd.

Standaarden
Vanuit de iMIS Food Portal kunnen certificerende instellingen de kwaliteitsinformatie zien. iMIS Food is voor de certificerende standaard ingericht met real-time dashboards aangaande Dutch HACCP, FSSC22000, BRC Food en IFS en gewenst kunnen andere standaarden worden toegevoegd. In het iMIS Food Portal systeem is een aparte omgeving voor certificering met daarbij behorende bedrijfsspecifieke rapportages, handboek en controlerondes. Ook is een bulletin board aanwezig voor de afhandeling van het gehele certificeringstraject, van offerte tot contract tot afhandeling van de corrigerende maatregelen.

De implementatie van het iMIS Food Portal

 • Uitleg portalsysteem en training
 • Inrichten gebruikersrechten van collega’s, klanten en leveranciers
 • Introductie van het portalsysteem aan de gehele keten

Heb je nog vragen over het iMIS Food Portal?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food

Handbook Imis Food

iMIS Food Handbook

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Bekijk iMIS onderdeel
Intranet imis food

iMIS Food Intranet

Met iMIS Food intranet wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op het intranet.
Bekijk iMIS onderdeel
Tracking imis Food

iMIS Food Tracking

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Tracking houdt van ieder eindproduct bij aan welke klant is geleverd. De tracering...
Bekijk iMIS onderdeel
SpecCheck imis

iMIS Food SpecCheck

Met het specificatie managementsysteem heeft een bedrijf alle specificaties van het eindproduct onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct.
Bekijk iMIS onderdeel
iMIS Food updates

iMIS Food Updates

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.
Bekijk iMIS onderdeel
iMIS Food Helpdesk

iMIS Food Helpdesk

De iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met het iMIS Food systeem heeft de directie real-time inzicht in de Food Safety situatie van zijn onderneming.
Bekijk iMIS onderdeel
iMIS Food Audit

iMIS Food Audit

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Bekijk iMIS onderdeel

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Voedselveiligheid nieuws

QAssurance (69)

Most downloaded food safety documents in 2021

In the overview below, you will find the most downloaded food safety documents in 2021 (so far).
Read more
Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more