iMIS Food Handbook


Werken met het iMIS Food Handbook levert de volgende voordelen op:


Zekerheid

 • Altijd kunnen leveren aan (potentiële) klanten
 • Continu voldoen aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden
 • Continu werken volgens de geldende wetgeving
 • Professioneel handboeksysteem

Kwaliteit

 • Goed basissysteem met generieke iMIS Food procedures
 • Kennisbank voor bedrijfsspecifieke zaken
 • Instructies met afbeeldingen, foto’s en filmmateriaal
 • Toegang voor iedereen via intranet

Efficiency

 • Generieke procedures en instructies voldoen altijd aan de standaarden
 • Geen tijd en kosten verloren aan generieke procedures en instructies
 • Automatische aanpassing bij wijziging van standaard of wet
 • Volledig kunnen richten op de bedrijfsspecifieke situatie
 • Op eenvoudige wijze kan een pagina worden toegevoegd
 • Versiebeheersysteem en logboek met reden van wijziging
 • Door de zoekfunctie is een eventueel onderwerp snel gevonden
 • Automatische printopmaak voor eventuele papieren versie
 • Automatische interne communicatie
 • Veel efficiëntere aanpak dan met tekstverwerker
 • Halvering van de kosten van het bijhouden van het kwaliteitshandboek

Het systeem: iMIS Food Handbook


iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Het handboeksysteem bevat alle algemene bedrijfsinformatie, procedures en instructies die nodig zijn om voedsel veilig te produceren. Het systeem is onderverdeeld in een generiek gedeelte en een bedrijfsspecifiek gedeelte. De generieke procedures en instructies gelden voor ieder levensmiddelenbedrijf dat wil voldoen aan bijvoorbeeld BRC en IFS. Het specifieke gedeelte bevat alle bedrijfsspecifieke procedures en instructies, die onder andere voortkomen uit de HACCP studie. Deze gevarenstudie en risico- analyse leiden tot extra registraties waarmee kan worden aangetoond dat er voedsel veilig wordt geproduceerd. Het generieke gedeelte wordt centraal door QAssurance onderhouden. Het specifieke gedeelte wordt onderhouden door het bedrijf zelf.

Toepassing iMIS Food Handbook


Bedrijf
Met iMIS Food kan iedereen op de hoogte worden gesteld van de geldende regels en instructies binnen het bedrijf. Hierdoor weet iedereen wat er dient te gebeuren en is er minder kans op fouten. Doordat duidelijk bekend is wat er van iedereen wordt verwacht, kan hierop worden aangestuurd. Door het meetbaar maken van de organisatie kan er beter worden gemanaged op basis van feiten. Door het versiebeheersysteem is ook duidelijk hoe het kwaliteitssysteem leeft in de organisatie.

Leveranciers
In het kwaliteitssysteem wordt eenduidig omschreven hoe om te gaan met leveranciers. Kwaliteitsborging begint bij de inkoop. iMIS Food biedt voorbeelden van inkoopvoorwaarden en leveringscondities, waarmee eenduidig af te spreken is wat dient te worden geleverd. Vervolgens kunnen deze afspraken met een goede ingangscontrole worden geborgd. Ontvang alleen producten en diensten van goedgekeurde leveranciers met goedgekeurde specificaties. Deze specificaties dienen zowel van grondstofleveranciers aanwezig te zijn als dienstenleveranciers zoals ingehuurde schoonmaak- activiteiten en ongediertebestrijding.

Klanten
Wanneer er specifiek voor klanten wordt geproduceerd, zijn er vaak klant-specifieke instructies nodig. Deze instructies kunnen via iMIS Food eenvoudig bij iedereen bekend worden gemaakt. Ook kunnen controles worden voorzien van ondersteunend fotomateriaal en film. Retailers beschikken over internetportalen waarin specificatiegegevens moeten worden ingevuld. Dit soort aanvragen dienen te worden behandeld als een proces. Met iMIS Food kan worden vastgelegd wie wat wanneer mag invullen. Hierdoor wordt eenduidig naar de klant gecommuniceerd en worden mogelijke fouten voorkomen.

Wetgeving
Voor de wetgeving is minimaal nodig: een HACCP systeem, een recall-procedure en indien de geproduceerde producten vallen onder de EU verordening 2073, een procedure microbiologie. Het iMIS Food systeem bevat een aparte website, waarin alle Nederlandse en EU wetgeving wordt bijgehouden. Tevens is de HACCP aanpak, gebaseerd op de Codex Alementarius, omschreven. Daarnaast biedt iMIS Food de wettelijk noodzakelijke procedures en voorbeeldbrieven waarmee bijvoorbeeld migratietesten bij de leveranciers van het verpakkingsmateriaal kunnen worden opgevraagd.

Standaarden
iMIS Food is gebaseerd op de voedselveiligheid standaarden van BRC, IFS, FSSC 22000 en Dutch HACCP. Voor deze normen zijn ook de benodigde standaardprocedures en instructies opgesteld. Desgewenst kunnen andere kwaliteitsstandaarden worden toegevoegd. De standaardnormen worden continu bewaakt. Normwijzigingen en audits door certificerende instellingen kunnen impact hebben op deze procedures en instructies. Daar waar nodig worden deze door QAssurance centraal vernieuwd.

Implementatie


 • Uitleg handboeksysteem en training
 • Activeren generieke iMIS Food informatie
 • Bepalen bedrijfsspecifieke informatie aan o.a. procedures en instructies  Toevoegen van de bedrijfsspecifieke informatie
 • Introductie van het nieuwe handboeksysteem aan de collega’s

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food


iMIS Food Updates

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.
Lees meer

iMIS Food SpecCheck

Met het specificatie managementsysteem heeft een bedrijf alle specificaties van het eindproduct onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem...
Lees meer

iMIS Food Tracking

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Tracking houdt van...
Lees meer

iMIS Food Intranet

Met iMIS Food intranet wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te...
Lees meer

iMIS Food Portal

Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten. Met iMIS Food Portal zijn voor...
Lees meer

iMIS Food Handbook

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

iMIS Food Audit

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

iMIS Food Helpdesk

De iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met het iMIS Food systeem heeft de directie real-time inzicht in de...
Lees meer

Heb je vragen over iMIS Food neem dan contact met ons op!