iMIS Food Updates


De iMIS Food Updates leveren je de volgende voordelen op:

Zekerheid

 • Continu voldoen aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden
 • Continu werken volgens de geldende wetgeving
 • Continu voldoen aan klanten wensen
 • Professionele update-service
 • Werken volgens de juiste methodologie

Kwaliteit

 • Toegang voor iedereen via intranet
 • Geoptimaliseerd gebruikersgemak
 • Nieuwe functionaliteit daar waar gewenst
 • Het systeem is ingericht voor vernieuwing

Efficiency

 • Geen tijd en kosten verloren door gestandaardiseerde implementatie
 • Automatische aanpassing bij wijziging van standaard of wet
 • Versiebeheersysteem en logboek met reden van wijziging
 • Halvering van de kosten van het vernieuwen van het kwaliteitssysteem

Het systeem


QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd. Om dit proces professioneel te laten verlopen is iedere iMIS Food gebruiker uitgerust met dezelfde versie van het systeem. Hierdoor kan QAssurance centraal zowel software als inhoudelijke vernieu-wingen consistent distribueren. Deze vernieuwingen worden meestal door wijzigingen in de wetgeving of standaarden aangestuurd. Daarnaast is QAssurance continu bezig om het gebruikersgemak van de bestaande iMIS Food systemen te optimaliseren en nieuwe functionaliteit toe te voegen.

Met de iMIS Food updates wordt iedereen op de hoogte gehouden van wetswijzigingen en veranderingen in de kwaliteitsstandaarden. Normen zoals BRC en IFS worden om de 3 jaar vernieuwd. Per kwartaal komen certificerende instellingen bijeen om hun manier van toetsing te harmoniseren. Dit heeft impact op de manier waarop een BRC of IFS eis wordt geïnterpreteerd. Doordat iMIS Food wekelijks wordt gecontroleerd door de overheid en certificerende instellingen kan hierop goed worden gereageerd en zo nodig wordt het generieke systeem aangepast. Deze aanpassingen kunnen zowel impact hebben op de inhoud als de software.

Software


Het handboeksysteem is ingericht met wiki-software. Bij deze software horen zogenaamde plug-ins waarmee het gebruiksgemak kan worden verbeterd. Denk hierbij aan software voor stroomschema’s, indexeren, zoeken etc.. Het vernieuwen van deze software gebeurt centraal door QAssurance. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande data en vindt er indien nodig een extra training ofwel uitleg plaats.

Inhoud


Het handboeksysteem is continu onderhevig aan verandering. De bedrijfsspecifieke situatie dient up-to-date te zijn omschreven. QAssurance onderhoudt het generieke gedeelte. Aanpassingen vinden normaliter plaats bij een wijziging van norm of wet. Met het versie-beheersysteem is de status en historie van het kwaliteitssysteem vastgelegd en toegankelijk. Tevens kan de reden van wijziging worden vermeld.

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food


iMIS Food Audit

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

iMIS Food Helpdesk

De iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met het iMIS Food systeem heeft de directie real-time inzicht in de...
Lees meer

iMIS Food Updates

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.
Lees meer

iMIS Food SpecCheck

Met het specificatie managementsysteem heeft een bedrijf alle specificaties van het eindproduct onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem...
Lees meer

iMIS Food Tracking

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Tracking houdt van...
Lees meer

iMIS Food Intranet

Met iMIS Food intranet wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te...
Lees meer

iMIS Food Portal

Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten. Met iMIS Food Portal zijn voor...
Lees meer

iMIS Food Handbook

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

Heb je vragen over iMIS Food neem dan contact met ons op!