Food Safety Compliance opleiding

QA manager zijn bij een Food bedrijf is een veelomvattende, kennisintensieve functie. Enerzijds moet je continu op de hoogte zijn van de nieuwste wetgeving en kwaliteitsstandaarden, anderzijds is het je taak om dagelijks ervoor te zorgen dat de HACCP studie in het gehele bedrijf bekend is en dat de beheersmaatregelen worden opgevolgd. Receptuurwijzigingen leiden vaak tot nieuwe ingrediënten declaraties, waarbij het ook van belang is dat deze informatie op het etiket van het desbetreffende product komt, op het moment dat volgens het nieuwe recept wordt gewerkt.

Met onze QA opleiding gaan we terug naar de basis, het fundament om op een goede manier de complexe functie van QA manager te kunnen vervullen, nu en in de toekomst, men een unieke management perspectief. Er worden handvatten aangeboden die essentieel zijn voor ieder levensmiddelenbedrijf. Hoe kan ik het bedrijf zo inrichten dat er realtime kan worden voldaan aan alle eisen vanuit wetgeving en kwaliteitsstandaarden?

Aanmelden voor de opleiding in Rotterdam

Praktische informatie

 • Opleiding: 10 & 11 januari 2024
 • Workshop: 19 januari 2024 (halve dag)
 • Trainingsdag duurt van 9:30-16:30
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie: Van Nelle Fabriek Rotterdam
 • Benodigd kennisniveau: Enige werkervaring of Minimaal MBO

Aanmelden voor de opleiding

Je kunt een bericht sturen naar info@qassurance.com of ons bereiken op 010-2004080.

Inhoud 5 trainingen opleiding Food Safety Compliance

Module 1 HACCP en Wetgeving

Aan de hand van een voorbeeld wordt doorgenomen wat de relatie is tussen basisvoorwaarden, beheersmaatregelen en HACCP studie aangaande grondstoffen en processen. Hoe stel je een gevarenanalyse op? Verder wordt er een totaal overzicht gegeven van alle relevante Nederlandse en EU wetgeving.

Module 2 Etikettering en Specificatiemanagement

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er verder ingegaan op de etiketteringseisen vanuit de wetgeving. Verder zal er zelf met de recepturenmodule van iMIS Food warenwettelijk juiste etiketteringsinformatie worden gegenereerd en zullen er productspecificaties worden opgesteld, rekening houdend met bijvoorbeeld klanteneisen en de microbiologische normen.

Module 3 Kwaliteitsstandaarden en kruistabellen, o.a. FSSC22000, BRC en IFS

De meeste levensmiddelenbedrijven zijn BRC, IFS of FSSC22000 gecertificeerd. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze normen? Hoe richt je het kwaliteitssysteem, de documentatie en de naleving ervan in zodat je tijdens de audit aantoonbaar voldoet? Hoe ga je om met moeilijke auditsituaties? Kun je als bedrijf zelf de audit afbreken als je dit wilt? Op basis van meer dan 1000 audits wordt er kennis overgedragen over hoe je het beste aantoonbaar kunt voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Ook wordt een raamwerk aangeboden om de systematiek uit te breiden naar ISO9001, ISO14001 en de MVO prestatieladder.

Module 4 Interne audits en jaarlijkse QA rapportages

In deze module gaan we in op de vraag 'Waarom worden er audits gehouden?'. Vervolgens gaan we via de kwaliteitsmanagement theorie naar de basisprincipes van het auditen. Met de aangeboden aanpak voor intern auditeren gaan we via een Business Case de praktijk toetsen en de eventuele bevindingen rapporteren. De rest van de dag is gereserveerd voor alle rapportages die jaarlijks van een levensmiddelenbedrijf worden verwacht. O.a. het verificatierapport, de management review, rapportages voor Food Defense en Fraude en de stakeholderanalyse worden behandeld.

Module 5 Workshop: Real-time food safety compliance

Aan de hand van een case studie wordt er een aanpak ontwikkeld voor de komende 3 jaar. Hierbij worden alle behandelde onderwerpen toegepast. Afsluitend is er een diploma-uitreiking en borrel in de Tearoom.

Meer informatie per trainingsdag

Lees uitgebreid over elk onderdeel van de opleiding per trainingsdag

HACCP Wetgeving en voedselveiligheid training Dag 1

De Module HACCP en wetgeving bespreekt de HACCP methodiek met de bij behorende beheersmaatregelen en wetgeving, voor de waarborging van de voedselveiligheid.

Training Etikettering en Specificatiemanagement Dag 2

Door middel van praktijkvoorbeelden en de etiketteringseisen vanuit de wetgeving, gaan wij dieper in op etikettering en productspecificaties.

Kwaliteitsstandaarden en kruistabellen training Dag 3

Wil je een BRC, IFS of FSSC22000 certificaat. Waar moet je aan voldoen en wat is het verschil in methodiek. Je leert het tijdens deze trainingsdag.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

Workshop: Realtime food safety compliance training Dag 5

Tijdens de workshop worden alle theorie en praktijkvoorbeelden toegepast, in een persoonlijke Food Safety Compliance Case. Na de workshop is er een diploma uitreiking en een netwerkborrel.

Brochure Downloaden

Wil je de brochure over deze opleiding voedselveiligheid downloaden?

Presentatie modules

Wil je de presentaties van de modules van de opleiding bekijken?

Qassurance trainers Food safety compliance opleiding

Cees Cropped

Ir. Cees van Elst

Cornelis van Elst, Cees voor intimi, is meer dan 25 jaar actief in voedselveiligheid en internationaal spreker op het gebied van Food Safety Compliance. Tijdens zijn studie op de TUE heeft Cees zich gespecialiseerd in IT en kwaliteit. Tijdens zijn werk bij Unilever zag hij de kansen op het gebied van  geautomatiseerde voedselveiligheid. 

Wicher-Grijseels (1) Cropped

Ir. Wicher Grijsseels

Wicher is als Food Consultant binnen QAssurance dagelijks bezig om voedingsproducenten te helpen te voldoen aan de gestelde voedselveiligheidseisen. Als geen ander weet hij hoe je als bedrijf effectief kunt werken door gebruik te maken van iMIS Food. Wicher heeft zichzelf de afgelopen jaren ook gespecialiseerd in de preventie van Listeria. 

Deelnemers zijn o.a. afkomstig van:

Klanten QAssurance

Aanmelden voor deze opleiding

Praktische informatie

 • Kosten: € 1975,- per persoon
 • Opleiding: 10 & 11 januari 2024
 • Workshop: 19 januari (halve dag)
 • Trainingsdag duurt van 9:30-16:30
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie: Van Nelle Fabriek Rotterdam
 • Benodigd kennisniveau: Enige werkervaring of Minimaal MBO

Meld u nu aan voor de opleiding

Meld u aan via info@qassurance.com, bij vragen bel of mail gerust.

Sfeerimpressie opleiding

Twijfel je nog om deel te nemen aan deze opleiding?

We gaan graag met je in gesprek om te bepalen of deze opleiding voor jou geschikt is. Tevens is het altijd mogelijk om een incompany training te verzorgen of het programma voor een grote groep aan te passen.

TwitterFacebookLinkedInPin It