< p>

iMIS Food SpecCheck

Werken met de iMIS Food SpecCheck levert de volgende voordelen op:


Zekerheid

 • Direct de juiste productspecificaties kunnen afgeven
 • De juiste ingrediëntendeclaratie, allergenen en voedingswaarden paraat
 • Specificaties die aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden voldoen
 • Specificaties die aan de geldende wetgeving voldoen
 • Professioneel specificatiemanagement

Kwaliteit

 • Goed geregeld specificatiemanagement
 • Waren-wettelijk juiste ingrediëntendeclaraties
 • Inzicht in de allergenen en voedingswaarden
 • Rekening gehouden met bekende voedingswaarden (NEVO)
 • Rekening gehouden met de herkomstaanduiding
 • Doorberekening van vochtveranderingen in de productieprocessen
 • De goedgekeurde productspecificaties zijn toegankelijk via intranet
 • Alle specificatiemanagement handelingen worden vastgelegd
 • Er is direct te achterhalen wie een receptuur heeft aangepast
 • Automatische aanmaak van juiste etiketinformatie
 • Automatisch aangemaakte allergenenoverzichten
 • Kostprijsberekening op basis van receptuur
 • Ondersteuning van meerdere talen
 • Minder kans op fouten dan eigen berekeningen

Efficiency

 • Goede beheersing van grondstofspecificaties en recepturen
 • Automatische opbouw van eindproductspecificaties
 • Heldere goedkeuringsprocedure van eindproductspecificaties
 • Eenvoudige toevoeging van een specificatie aan het systeem
 • Versiebeheer en logboek van wijzigingen

Het systeem: iMIS Food SpecCheck


iMIS Food bevat een managementsysteem voor specificaties en etikettering dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met het specificatiemanagementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct. Hierdoor zijn eindproductspecificaties van goede ingrediëntendeclaratie, voedingswaarden en allergenen voorzien. De goedkeuringsprocedure zorgt ervoor dat etiket en specificatie met elkaar overeenkomen.

Contracten met klanten vereisen naast getekende leveringsvoorwaarden en certificaten gedetailleerde productspecificaties. In deze productspecificaties wordt door consumentenvragen steeds meer informatie vastgelegd. De ingrediëntenopbouw van het product, allergeneninformatie, voedingswaarden, houdbaarheid, logistieke gegevens etc. Vaak omvat een door de klant voorgeschreven productspecificatie wel 5 tot 10 pagina’s detail over het geleverde product. Doordat deze pagina’s onderdeel zijn van het contract, is uiterste nauwkeurigheid nodig bij het invullen van het document en de naleving ervan. Negatief gezien krijgt de klant veel mogelijke redenen om het product terug te sturen, als het niet voldoet aan de afgesproken kenmerken.

Om tot een juiste eindproductspecificatie te komen zijn minimaal nodig:

 • goedgekeurde leveranciers en grondstofspecificaties; s nageleefde recepturen met versiebeheer;
 • goedgekeurde eindproductspecificaties;
 • goedgekeurde etiketinformatie die gelijk is aan de eindproductspecificatie.

Vanuit de wetgeving wordt geëist dat minimaal de kritische allergenen op het etiket worden vermeld. Dit zijn onder andere pinda’s, noten, sesam en koemelkeiwit. Het ontbreken van deze allergeneninfor-matie kan reeds een recall tot gevolg hebben. Met iMIS Food kan aantoonbaar secuur worden omgegaan met specificatiemanagement, tot op het detailniveau van ingrediënt. Tevens wordt geregistreerd welke wijziging door wie, wanneer heeft plaatsgevonden. Hiermee is de wijziging van de productspecificatie onderbouwd.

Toepassing van de iMIS Food SpecCheck


Bedrijf
Binnen het bedrijf dient er te worden gewerkt volgens de juiste receptuur en met de juiste grondstoffen. Met iMIS Food kan precies worden bijgehouden welke receptuur geldend is en wat hierbij de gevolgen zijn voor de etikettering van het product en de voedingswaarden. Met iMIS Food kan direct een overzicht van eindpro-ductspecificaties en allergenen worden aangemaakt, waardoor er efficiënt kan worden gewerkt en de klant juist kan worden geïnformeerd. Ook wordt er met iMIS Food inzicht gegeven in de opbouw van de kostprijs.

Leveranciers
Bij goed specificatiemanagement is het van belang de meest recente grondstofspecificaties van de leveran-ciers in bezit te hebben. Met iMIS Food kan worden gecontroleerd of de ingrediënten wel bestaan en of de voedingswaarden en allergeneninformatie juist is.

Klanten
Klanten en consumenten willen en dienen juist te worden geïnformeerd. De meeste retailers maken gebruik van een website waar etiketinformatie, gedetailleerde grondstofinformatie, voedingswaarden en allergenen moeten worden ingevoerd. Hierbij is de eindproductspecificatie een contract conform welke dient te worden geleverd. iMIS Food bevat alle informatie die door deze retailers wordt opgevraagd. Retailers eisen dat bij verandering van grondstof en receptuur dit vooraf wordt overlegd. Bij eigen producten dienen receptuurwijziging en etikettering synchroon te lopen. Klanten kunnen consistent in meerdere talen worden voorzien van specificaties en etiketinformatie.

Wetgeving
De nieuwste Europese wetgeving is nog strenger geworden omtrent voedselinformatie. Het is bijna niet meer mogelijk om hieraan te voldoen zonder automa-tisering. Strikte eisen aan etikettering, allergenen en voedingswaarde-vermelding zorgen ervoor dat aan het eind van de voedselketen meer informatiebehoefte ontstaat, waarvoor een levensmiddelenproducent zich dient te organiseren. Anders wordt een bedrijf binnen een paar jaar overspoeld met informatiebehoefte bij de klant, die anders zelf niet voldoet aan de geldende wetgeving.

Standaarden
iMIS Food is dusdanig ingericht dat wordt voldaan aan de geldende eisen van de kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden stellen meestal eisen aan inkoop, receptuurbeheer, etikettering en allergenenmanagement. Sommige standaarden eisen zelfs driejaarlijkse vernieuwing van alle grondstofspecificaties. Zonder automatisering kan hieraan bij ingewikkelde product-portfolio’s moeilijk kostenefficiënt worden voldaan.

Implementatiestappen voor iMIS Food SpecCheck


 • Uitleg specificatiemanagementsysteem en training
 • Opvragen recente grondstofspecificaties en recepturen
 • Bepalen van de opzet van de eindproductspecificaties
 • Toevoegen van gebruikers aan het specificatiemanagementsysteem
 • Goedkeuren nieuwe eindproductspecificaties en plaatsen op intranet
 • Introductie van het nieuwe specificatiemanagement-systeem aan de collega’s

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food


Heb je vragen over iMIS Food neem dan contact met ons op!