Het systeem: iMIS Food Intranet

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele kwaliteitsdata en dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met iMIS Food intranet zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk. Doordat alle systemen zijn gestandaardiseerd kan gemakkelijk informatie worden gedeeld tussen mensen en systemen. Met behulp van zelf in te stellen rechten, kan per gebruiker worden bepaald welke systemen door die gebruiker mogen worden ingezien en gewijzigd, of dat de gebruiker alleen bepaalde informatie mag lezen.

Met iMIS Food intranet zijn voor iedereen in het bedrijf de volgende onderdelen te benaderen: het handboeksysteem, de wetgevingssite, de kalender met de kwaliteitsplanning en de uitgevoerde controlerondes. Verder kan er toegang worden verleend tot: het documentatiesysteem, het uitvoeren van het auditsysteem, het specificatiemanagementsysteem en het traceersysteem.

Het iMIS Food intranet is de centrale plek van het kwaliteitssysteem. Nieuwe inhoud en software worden doormiddel van iMIS Food updates uitgevoerd en worden via het iMIS Food intranet geïmplementeerd.

Werken met het iMIS Food Intranet levert de volgende voordelen op:

Zekerheid

 • Geïntegreerd management informatie systeem
 • Iedereen is in staat om de juiste kwaliteitsinformatie te gebruiken
 • De HACCP studie is voor iedereen inzichtelijk
 • Iedereen kent zijn of haar rol in de organisatie
 • Juiste informatievoorziening naar de klant
 • Alle wettelijke informatie bij iedereen bekend
 • Voldoen aan alle communicatie-eisen door de kwaliteitsstandaarden
 • Veilig informatieverkeer door gebruikersrechten
 • Professioneel informatiemanagement

Kwaliteit

 • Alle informatie over voedselveiligheid en kwaliteit op een centrale plek
 • De juiste informatie geven om kwalitatief goed werk af te leveren
 • Kennisbank van de onderneming
 • In zijn totaliteit werken volgens een vooraf gedefinieerd stramien
 • Goed overdraagbare en vervangbare activiteiten
 • Snel kunnen handelen bij problemen en structurele correctie
 • Toename van het leervermogen van de organisatie

Efficiëntie

 • Efficiënt werken en weinig verloren tijd aan het zoeken van informatie
 • Volgens voorschrift werken
 • Documentatiesysteem ter archivering van kwaliteitsdata
 • Iedereen is op de hoogte van de meest recente procedures en instructies
 • Gelopen controlerondes zijn direct beschikbaar via intranet
 • Centrale kalender met alle kwaliteitsacties en realisatie
 • Centraal beheer van de iMIS Food gebruikersrechten
 • Centrale implementatie van iMIS Food updates

Wil je meer zien van iMIS Food?

Plan dan geheel vrijblijvend een online demo in!

Toepassing iMIS Food Intranet

Bedrijf

Met iMIS Food intranet wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te vinden op het intranet. Er kan worden bepaald wie welke rechten heeft binnen alle informatie. Zo kan onderscheid worden gemaakt in het alleen kunnen lezen van de geldende instructies en procedures, of het daadwerkelijk aanpassen hiervan. Tevens kan bedrijfs-kritische informatie ook als dusdanig worden behandeld. Hierdoor kan de toegang tot bijvoorbeeld recepturen-informatie worden beperkt. Met de centrale kalender kan onder andere de controleronde-planning worden gecommuniceerd en worden opgevolgd.

Leveranciers

In het iMIS Food documentatiesysteem kan alle informatie van leveranciers worden gearchiveerd. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die door de leveranciers worden ondersteund. Grondstoffen, verpakkingsmaterialen, schoonmaakmiddelen, transport en afval hebben bijvoorbeeld een apart daarvoor ingerichte omgeving. In het centraal toegankelijk handboek staat omschreven hoe met de leveranciers dient te worden omgegaan.

Klanten

In het iMIS Food documentatiesysteem kan alle klanten-informatie worden gearchiveerd. Zo is duidelijk wie wat wanneer naar welke klant heeft gecommuniceerd. Er dient secuur om te worden gegaan met de vragenlijsten van klanten. Het invullen van deze lijsten vereist consistentie, discipline en kennis van de situatie. Zorg ervoor dat deze ingevulde lijsten in de klantenmap worden geplaatst, zodat binnen het bedrijf bekend is wat is gecommuniceerd. Tevens kan het ingevulde formulier bij een volgende aanvraag als basisdocument worden gebruikt. In het centraal toegankelijk handboek staat
omschreven hoe met de klanten dient te worden omgegaan.

Wetgeving

Vanuit het iMIS Food intranet is de iMIS Food wetgevingssite toegankelijk. Hierin wordt op bijgehouden wat de wettelijke eisen zijn. De site omvat de volgende onderdelen: een overzicht van de Nederlandse wetgeving, een overzicht van relevante leidraden, nieuwe wetgeving op rubriek en op binnenkomst, geconsolideerde Europese verordeningen en veel gestelde vragen. In het iMIS Food documentatiesysteem is een aparte map gealloceerd voor wetgeving en daarbij behorende bedrijfsspecifieke communicatie.

Standaarden

Vanuit het iMIS Food intranet zijn de kwaliteitsnormen in te zien. iMIS Food is standaard ingericht met Dutch HACCP, FSSC22000, BRC Food en IFS Food. Indien gewenst kunnen andere standaarden worden toegevoegd. In het iMIS Food documentatiesysteem is een aparte map gealloceerd voor certificering daarbij behorende bedrijfsspecifieke communicatie.

De implementatie van het iMIS Food Intranet

 • Uitleg intranetsysteem en training
 • Inrichten gebruikersrechten
 • Introductie van het intranetsysteem aan de collega’s

Heb je nog vragen over het iMIS Food Intranet?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Vragen en support iMIS Intranet

Heeft u vragen over het iMIS Intranet?
Neem contact op met QAssurance. We leggen de voordelen van het Intranet, en hoe het hele levensmiddelenbedrijf betrokken wordt bij het kwaliteitssysteem.

+31-(0)10-2004080

Food Safety
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Van Nelle Fabriek

Meer onderdelen iMIS Food management

Het iMIS Food systeem bestaat uit 8 onderdelen die de voedselveiligheid garanderen. Hieronder zie je nog 6 onderdelen voor het management van voedselveilheid waar veel van onze klanten profijt van hebben:

iMIS Food Audit Management systeem

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage. Het systeem kan met een tablet of een telefoon de controleronde uitgevoeren.

iMIS Food Helpdesk Voedselveiligheid

iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met de Helpdesk heeft de directie real-time inzicht in de Food Safety status voor de onderneming.

iMIS Food Portal Centrale voedselketen

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

iMIS Food Updates Software en Kennis

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food SpecCheck Specificaties en Etikettering

iMIS Food bevat SpecCheck, een managementsysteem voor specificaties en de etikettering, zodat het bedrijf alle eindproductspecificaties onder controle heeft.
Qassurance en Schmidt Zeevis

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Maandelijkse iMIS update

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.

Voedselveiligheid nieuws 6-2024

QA functie invullen

QESH manager gezocht! Waar moet je opletten?

Het is voor een food bedrijf belangrijk dat de QA-functie goed is ingericht. Maar hoe richt je deze functie goed in en waar moet je rekening mee houden?
QAssurance Slow Food Masters

Flog #1: Op bezoek bij Slow Food Masters

Bekijk hier onze eerste Flog (Food weblog) waarin Cees en Remon op bezoek gaan bij Slow Food Masters in Deurne.