Ontwerp zonder titel (17)

handboek

Wat zijn beheersmaatregelen?

In het basisvoorwaardenprogramma staan diverse mogelijke gevaren en aandachtspunten genoemd. De van toepassing zijnde aspecten worden beheerst door procedures, instructies en de daarbij behorende maatregelen.

Hoe zijn de basisvoorwaarden opgebouwd?

Hierbij volgt een tabel met een voorbeeld voor de basisvoorwaarden voor voedselveiligheid, met de norm, de normtekst en de verdere essentiële specificaties.