systems thinking

Food Safety learning

Het bedrijf moet zich richten op een holistische aanpak voor business performance, demand and supply relations, legislation and certification waardoor een lerende organisatie ontstaat aangaande Food Safety Compliance en het bedrijf weet wat er gaat gebeuren, zodat de bijbehorende risico’s pro-actief kunen worden gemanaged.

Food Safety Compliance and Systems Thinking

Systems thinking is a scientific approach that tries to maintain an overview of the whole, instead of concentrating on individual parts without considering the role these parts play in the larger whole.