23 Mei 2019 Voedselpathogenen congres

Op donderdag 23 mei 2019 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over voedselpathogenen waarbij met name wordt ingegaan op beleidsvraagstukken en innovatieve technologie om pathogenen te bestrijden. Er wordt inzicht gegeven in de eisen die door de overheid gesteld worden i.v.m. handhaving en hoe daaraan te voldoen, bv. op het gebied van challenge testen in relatie tot Listeria. Verder biedt dit symposium de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwe technologie om pathogenen in de voedselketen te reduceren.

Meer informatie