Kan je EHEC bacterie vrij rundvlees waarborgen?

De volgende pagina beantwoord vragen voor het waardborgen van EHEC en andere pathogenen, door het gebruik van verordeningen, microbiologische onderzoek, etc.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Waarborgen van EHEC vrij rundvlees

Al ons komt uit slachthuizen met een EG en staat onder permanent toezicht van de bevoegde autoriteit, zoals de Verordening 882/2005 dat voorschrijft. Daarom moeten wij er van uitgaan dat de afgeleverde runderkarkassen voldoen aan alle wetgeving.

Slachtproces

Toch kunnen karkassen door het slachtproces besmet raken met pathogene , zoals spp, E-coli H7/O157 en andere EHEC of STEC en monocythogenes. Door een goed slachtproces en een goede is de kans tegenwoordig laag dat deze micro-organismen op het karkas komen, maar zeker niet uitgesloten. Daarom heeft de wetgever in Brussel via de Verordening 2073/2005 bepaald dat het slachtproces zodanig moet zijn dat er van de 50 onderzochte rundkakassen in een slachthuis, er maar 2 positief mogen zijn op de aanwezigheid van Salmonella. Voor andere pathogene micro-organismen zijn op het moment nog geen wettelijke eisen.

Hygiëne

Door een zeer goede hygiëne in onze uitsnijderij kunnen wij ervoor zorgen dat het aantal pathogene micro-organismen niet zal toenemen, maar wij kunnen ze ook niet reduceren.

De kans is dan ook nooit uitgesloten, dat in een minimaal aantal technische delen pathogene micro-organismen aanwezig kunnen zijn, waaronder mogelijk ook EHEC of STEC bacteriën. De kans is klein, maar niet uitgesloten. Vandaar dat rundvlees en zeker gemalen rundvlees voldoende verhit moet worden om deze micro-organismen af te doden.

Microbiologisch onderzoek

Hoewel wij dit niet wettelijk verplicht zijn, doen wij heel veel microbiologisch onderzoek, vooral naar Salmonella, omdat wij afnemers hebben die van ons eisen dat het geleverde rundvlees vrij is van Salmonella in 25 gram. Daardoor hebben wij een goed inzicht in de microbiologische van onze . Onderzoek op EHEC en STEC bacteriën wordt door ons bedrijf niet uitgevoerd, omdat de kans op het vinden hiervan zo klein is dat dit niet zinvol is.

Melkzuur

Mogelijk kan de kans op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen in het rundvlees in de toekomst nog kleiner worden, omdat Brussel het de-contamineren van runderkarkassen met sinds enkele weken heeft toegestaan. Maar zover bekend wordt dit in de praktijk nog niet uitgevoerd in .

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Kan je EHEC bacterie vrij rundvlees waarborgen?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over HACCP en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over HACCP en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om HACCP te managen en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over HACCP en voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in HACCP en voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor HACCP en voedselveilighied, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor HACCP. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen met info over HACCP en uitgenodigd worden voor onze events? Schrijf je in.