Hoe kun je een vraag over de waarborging van EHEC bacteriën vrij rundvlees beantwoorden?

Het antwoord:

Al ons rundvlees komt uit slachthuizen met een EG erkenning en staat onder permanent toezicht van de bevoegde autoriteit, zoals de Verordening 882/2005 dat voorschrijft. Daarom moeten wij er van uitgaan dat de afgeleverde runderkarkassen voldoen aan alle wetgeving.

Toch kunnen karkassen door het slachtproces besmet raken met pathogene micro-organismen, zoals Salmonella spp, E-coli H7/O157 en andere EHEC of STEC bacteriën en Listeria monocythogenes. Door een goed slachtproces en een goede hygiëne is de kans tegenwoordig laag dat deze micro-organismen op het karkas komen, maar zeker niet uitgesloten. Daarom heeft de wetgever in Brussel via de Verordening 2073/2005 bepaald dat het slachtproces zodanig moet zijn dat er van de 50 onderzochte rundkakassen in een slachthuis, er maar 2 positief mogen zijn op de aanwezigheid van Salmonella. Voor andere pathogene micro-organismen zijn op het moment nog geen wettelijke eisen.

Door een zeer goede hygiëne in onze uitsnijderij kunnen wij ervoor zorgen dat het aantal pathogene micro-organismen niet zal toenemen, maar wij kunnen ze ook niet reduceren.

De kans is dan ook nooit uitgesloten, dat in een minimaal aantal technische delen pathogene micro-organismen aanwezig kunnen zijn, waaronder mogelijk ook EHEC of STEC bacteriën. De kans is klein, maar niet uitgesloten. Vandaar dat rundvlees en zeker gemalen rundvlees voldoende verhit moet worden om deze micro-organismen af te doden.

Hoewel wij dit niet wettelijk verplicht zijn, doen wij heel veel microbiologisch onderzoek, vooral naar Salmonella, omdat wij afnemers hebben die van ons eisen dat het geleverde rundvlees vrij is van Salmonella in 25 gram. Daardoor hebben wij een goed inzicht in de microbiologische kwaliteit van onze producten. Onderzoek op EHEC en STEC bacteriën wordt door ons bedrijf niet uitgevoerd, omdat de kans op het vinden hiervan zo klein is dat dit niet zinvol is.

Mogelijk kan de kans op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen in het rundvlees in de toekomst nog kleiner worden, omdat Brussel het de-contamineren van runderkarkassen met melkzuur sinds enkele weken heeft toegestaan. Maar zover bekend wordt dit in de praktijk nog niet uitgevoerd in Europa.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.