IFS Broker

IFS Broker is opgericht om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen en de kloof tussen productie en distributie te dichten. Handelspartners verwachten van brokers, agenten en importeurs dat zij hun productvereisten aan fabrikanten communiceren en dat deze specificaties worden begrepen en geïmplementeerd.

Wat is IFS Broker?

Naarmate de globalisering toeneemt, worden grondstoffen en producten op nieuwe manieren en uit verschillende bronnen ingekocht. Handelaren, agenten en importeurs zijn een belangrijk element om producenten en detailhandelaren bij elkaar te brengen. IFS Broker is opgericht om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen en de kloof tussen productie en distributie te dichten. Handelspartners verwachten van brokers, agenten en importeurs dat zij hun productvereisten aan fabrikanten communiceren en dat deze specificaties worden begrepen en geïmplementeerd.

De norm controleert of de ingeschakelde partijen in hun dienstverlening passende maatregelen hebben genomen, zodat hun leveranciers werken volgens de productveiligheids- en kwaliteitseisen. Brokers, agenten en importeurs moeten ook controleren of hun leverancier deze kwesties naleeft, zodat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke en contractuele specificaties.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

IFS Broker audit

Vanaf september 2020 kunnen IFS Broker-audits op afstand worden uitgevoerd. De optie is vrijwillig en moet onderling worden overeengekomen tussen de gecontroleerde organisatie en de certificeringsinstelling. Als onderdeel van het besluit dienen beide partijen te beoordelen of de auditor en de locatie toegang hebben tot en in staat zijn informatie- en communicatietechnologie (ICT) effectief te gebruiken.

Belanghebbende voor IFS Broker

 • Voedsel/HPC/verpakkingshandelaren
 • Handelshuizen
 • Importeurs

IFS Broker audits worden gedaan door gekwalificeerde auditeurs van onafhankelijke geaccrediteerde certificerende organisaties. De standaarden volgen de volgende onderwerpen.

 • Senior management verantwoordelijkheid
 • Kwaliteit en product veiligheid management systemen
 • Grondstof management
 • Planning and dienst processen
 • Metingen, analysis en verbetering
 • Product defensie

IFS Broker Objectieven

De objectieven van IFS Broker zijn:

 • Ervoor zorgen dat er een uniforme standaarden worden aangehouden door evaluatie systemen
 • Borgen dat de vergelijkbaarheid van producten en transparantie gevalideerd in de hele keten
 • Werken met geaccrediteerde certificeringsbedrijven
 • Het verminderen van kosten en tijd voor leveranciers en retailers

Voordelen van IFS Broker

De IFS certificatie bied een aantal voordelen aan voor bedrijven die streven naar excellentie in kwaliteit en klanttevredenheid. Daarnaast kan het certificaat dienen als een competitief voordeel in de markt

 • Verbeteren van het vertrouwen van leveranciers en producten.
 • Verminderen van tijd voor het screenen van leveranciers
 • Vermindering van tijd om producten terug te traceren buiten de gegeven specificatie
 • Voor diligence defense
 • De mogelijkheid om individuele audit kosten te verlagen door het combineren van verschillende audits.
 • Het beter begrijpen van standaarden en producers voor het personeel en management
 • Toezichthouden op het naleven van de food en non-food verordeningen
 • Het duurzamer gebruik maken van grondstoffen
 • De vermindering van klant inspecties
 • Onafhankelijke audits van een onafhankelijke partij
 • Mogelijkheid om inspectie tijd te verminderen omdat meerdere inspecties gelijker tijd gedaan kunnen worden
 • Verbetering van bedrijfsreputatie als een leverancier door certificatie
 • Mogelijkheid om te handelen met klanten die een voorkeur hebben voor audits van een derde partij
 • Het gebruik van het IFS logo

Heb je nog vragen over IFS Broker?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Voedselveiligheid nieuws

QAssurance (69)

Most downloaded food safety documents in 2021

In the overview below, you will find the most downloaded food safety documents in 2021 (so far).
Read more
Participants complete Food Safety Compliance training

Participants complete Food Safety Compliance training

On 17 June, we started the Food Safety Compliance training with 12 enthusiastic participants. We went back to the basics, the foundation to properly fulfill...
Read more