Ogediertebestrijding: Knaagdieren & Muizen

Op deze pagina volgt een uitleg over ongediertebestrijding, met de nadruk op ongedierte zoals knaagdieren en muizen, ratten en meer.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Knaagdieren

: De meeste overlast wordt veroorzaakt door de huismuis en bruine ratten. In mindere aantallen kan ook overlast door zwarte ratten voorkomen.
Ratten vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Zij kunnen drager zijn van onder andere de ziekte van Weil, paratyphus, en trichinoses.
Door de uitwerpselen kunnen deze ziektekiemen overgebracht worden op voedsel.
Ratten eten van de voorraden waardoor voorraadschade ontstaat. Ook zorgen ratten voor knaagschade.

Bruine rat

 • De bruine rat is 22 tot 30 cm lang, met een lichaamsgewicht van circa 500 gram.
 • Hij is stevig gebouwd met een vrij stompe snuit. De staart is kaal en korter dan het lichaam. De lengte van de staart is circa 17 tot 23 cm.
 • De rug is meestal grijsbruin.
 • Elk wijfje, ouder dan 3 maand kan bevrucht worden. Per worp worden gemiddeld 7 tot 10 jongen geboren.
 • De uitwerpselen zijn stomp, circa 2 cm lang en 0,5 cm dik. Ook zijn de uitwerpselen zijn hard en moeilijk in te drukken.
 • De bruine rat leeft vooral op de bodem. Ze worden bij bedrijven vooral aangetroffen bij afvalcontainers, afvalputten, rioleringen en in holen rondom het bedrijf.
 • De bruine rat is een alles eter.

Wering

 • Door een goede wering en bouwtechnische staat van het bedrijf, wordt voorkomen dat bruine ratten het pand binnen kunnen komen.
 • Zorg er voor dat de openingen < 0,5 cm zijn (de grootte heeft te maken met het binnen komen van ).
 • Zorg er voor afsluitbare afvalcontainers, die regelmatig geleegd worden.

Controle

 • Tijdens het lopen laat de bruine rat sleepsporen achter. Dit doordat de buik en staart over de grond slepen. Wanneer sleepsporen aangetroffen worden kan dit duiden op ratten.
 • Controleer op uitwerpselen. Dit zowel binnen als buiten.
 • Laat ratten kisten plaatsen met een non-tox middel. Opname van dit middel duidt op ratten en/of muizen.

Bestrijding

De bestrijding van ratten dient uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf. De bestrijdingsmiddelen moeten, bij geen opname, vervangen worden door non-tox middelen.

Zwarte rat

 • De zwarte rat komt vooral voor in de havengebieden, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Op andere plekken in het land komt de zwarte rat veel minder frequent voor.
 • De zwarte rat is een echte klimmer. En wordt dus vooral op de “hogere plekken” in het bedrijf aangetroffen. Zoals zolders, tussen het dakbeschot en op balken.
 • De zwarte rat is 14-23 cm groot met een lichaamsgewicht tussen de 150 en 250 gram. De staart is dun en langer dan het lichaam. De staart is circa 14-23 cm lang.
 • De kleur is meestal blauwgrijs tot zwart.
 • Elk wijfje, ouder dan 3 maand kan bevrucht worden. Per worp worden gemiddeld 7 tot 10 jongen geboren.
 • De uitwerpselen zijn donker gekleurd, kromvormig met spitse uiteinden en een lengte van circa 1 cm lang en 2-3 mm dik.
 • De zwarte rat is een echte alles eter. Hij heeft echter wel een voorkeur voor , meel, zaden en vruchten. Van het gevonden voedsel worden voorraden aangelegd.

Wering

 • Door een goede wering en bouwtechnische staat van het bedrijf wordt voorkomen dat zwarte ratten het pand binnen kunnen komen.
 • Zorg er voor dat de openingen < 0,5 cm zijn (de grootte heeft te maken met het binnen komen van muizen).
 • Zorg er voor afsluitbare afvalcontainers die regelmatig geleegd worden.

Controle

 • Tijdens het lopen laat de bruine rat sleepsporen achter. Dit doordat de buik en staart over de grond en muren slepen. Wanneer sleepsporen aangetroffen worden kan dit duiden op ratten.
 • Controleer op uitwerpselen. Dit zowel binnen als buiten. Let ook op de hoger gelegen punten.
 • Laat ratten kisten plaatsen met een non-tox middel. Opname van dit middel duidt op ratten en/of muizen.

Bestrijding

 • De bestrijding van ratten dient uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf.
 • De bestrijdingsmiddelen moeten, bij geen opname, vervangen worden door non-tox middelen.

Muizen

Bij muizen overlast worden er meestal huismuizen aangetroffen. In incidentele gevallen dringt de veldmuis, bosmuis of huisspitsmuis het pand binnen. 
De huismuis leeft in het vrije veld maar heeft een duidelijke voorkeur voor gebouwen of de directe omgeving van gebouwen.

Huismuis

 • De huismuis is een uitstekende klimmer en kan dus binnen bedrijven ook op hogere plaatsen voorkomen. Hij verschuilt zich graag onder vloeren, op zolders, achter beschuttingen en boven plafonds. Ook kan hij gevonden worden in de aanwezige voorraden zelf.
 • De huismuis is lichtbruin tot donker grijs. Verschillende kleurvariëteiten komen voor.
 • De bouw is slank met een spitse kop, grote oren en kraalogen. De staart is dun en meestal langer dan het lichaam.
 • De huismuis wordt circa 7 tot 10 cm lang met een gewicht tussen de 15 en 30 gram.
 • Elk wijfje, ouder dan 2 maanden kan bevrucht worden. Per worp worden gemiddeld 6-10 jongen geboren.
 • De uitwerpselen zijn zwart, 3-8 mm lang en 1-3 mm dik met vrij spitse uiteinden. De uitwerpselen worden vrij snel hard en kunnen overal gevonden worden.
 • De huismuis heeft een duidelijke voorkeur voor granen, en , vetrijke spijzen als kaas, vet, en spek. Ook voedsel met een hoog suikergehalte, als snoep, heeft de voorkeur.
 • De huismuis legt voedselvoorraden aan.

Wering

 • Door een goede wering en bouwtechnische staat van het bedrijf wordt voorkomen dat muizen het pand binnen kunnen komen.
 • Zorg er voor dat de openingen < 0,5 cm zijn (de grootte heeft te maken met het binnen komen van muizen).
 • Zorg er voor afsluitbare afvalcontainers die regelmatig geleegd worden.

Controle

 • Tijdens het lopen laat de huismuis sleepsporen achter. Dit doordat de buik en staart over de grond en muren slepen. Wanneer sleepsporen aangetroffen worden kan dit duiden op muizen of ratten.
 • Controleer op uitwerpselen. Dit zowel binnen als buiten. Let ook op de hoger gelegen punten.
 • Laat lokdozen plaatsen met een non-tox middel. Opname van dit middel duidt op ratten en/of muizen.

Bestrijding

De bestrijding van muizen dient uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf. De bestrijdingsmiddelen moeten, bij geen opname, vervangen worden door non-tox middelen.

Overige muizen

Naast huismuizen kunnen enkele andere muizensoorten incidenteel in bedrijven voorkomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze muizen. De weringsmaatregelen en bestrijding zijn hetzelfde als bij de huismuis.

Bosmuis

 • De bosmuis komt voornamelijk voor buiten voor. In de wintermaanden wil de bosmuis soms wel eens in bedrijven schuilen.
 • De bosmuis is 7-11 cm groot. De kleur is geelbruin tot donkerbruin. De staart is tussen de 7 en 11 cm.
 • Een bosmuis kan tot 65 cm hoog springen en tot 80 cm ver.
 • Een bosmuis is in een bedrijf snel te herkennen omdat zij de lokdozen vol slepen met bijvoorbeeld steentjes en plastic.
 • De bosmuis eet vooral planten, bloemknoppen, noten, zaden en .

Veldmuis

 • De veldmuis komt voornamelijk voor in weide en graslandgebieden.
 • Hier kunnen zij grote schade aanrichten door het graven en het beschadigen van wortels.
 • De veldmuis is bruin tot grijsbruin. En heeft een plompe bouw, stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen.
 • De veldmuis wordt 9-12 cm lang en heeft een korte staart (1/3 van de lichaamslengte).
 • De veldmuis leeft vooral van graangewassen, bollen, aardappel, kool, en soms boomschors.

Spitsmuis

 • De spitsmuizen is geen knaagdier zoals de muizen en ratten. Wanneer er spitsmuizen worden aangetroffen in gebouwen gaat het bijna altijd om de huisspitsmuis.
 • De spitsmuis is bruin tot grijsbruin. De schedel is erg smal en spits toelopend. De snuit steekt ver vooruit.
 • De spitsmuis is 5-9 cm groot. De behaarde staart is ongeveer 2/3 van de lichaamslengte.
 • De spitsmuis eet vooral insecten en hun larven, wormen, slakjes en spinnen.
 • De schade binnen bedrijven komt vooral door het lawaai en de onaangename geur.
 • Op dat spitsmuizen per dag de helft van hun gewicht eten zal bij goede weringsmaatregelen de spitsmuis snel sterven.
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Ogediertebestrijding: Knaagdieren & Muizen' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: