Food Safety Compliance Scorecard

Een goede Food Safety Culture begint bij het besef dat een bedrijf zelf verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en weet wat hier de status van is. De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid berust in eerste instantie bij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf. De directie van een Food bedrijf kan hierdoor zelfs persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd, wanneer blijkt dat de voedselveiligheid binnen het bedrijf niet is geborgd.

Food Safety Compliance Scorecard

Wat komt er allemaal kijken bij het managen van voedselveiligheid?

Het managen van voedselveiligheid binnen Food bedrijven kun je onderverdelen in 4 hoofdthema’s:

- Specifications : het opvragen, opstellen, afgeven en borgen van specificaties aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

- Quality activities: het opstellen, naleven en borgen van product en procesparameters middels procedures, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

- Traceability: het registreren van alle informatiestromen en gerelateerde handelingen aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen (transparency en consumer intimacy).

- Assessment: het toetsen of de product en procesparameters en de daaraan gerelateerde procedures, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voldoen aan de wettelijke normen en klanteneisen die worden gesteld.

Vanuit de General Food Law is de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zelf verantwoordelijk voor deze 4 thema’s.

Je kunt jezelf dus mooi de volgende vragen stellen:

- Geeft mijn bedrijf de juiste product specificaties af aan de klant en staan hierop de minimaal wettelijk juiste microbiologische criteria op?

- Is het kwaliteitshandboek momenteel up to date met alle nieuwste procesomschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden en zijn deze goed bekend binnen de organisatie?

- Worden alle grondstoffen en eindproducten goed geregistreerd en is bekend welke grondstof via welke bewerking en eindproduct bij de klant is terechtgekomen? Wordt de status van het traceersysteem binnen het bedrijf goed gecontroleerd?

- Is er een totaaloverzicht aan relevante wetgeving waaraan het bedrijf moet voldoen en zijn eventuele door de NVWA opgelegde boetes bij de directie en de certificerende instelling bekend?

Om goed te kunnen werken aan de juiste Food Safety Culture binnen het bedrijf heeft QAssurance de Food Safety Compliance Scorecard ontwikkeld. Het invullen hiervan resulteert in een goede actielijst waaraan de komende jaren aan kan worden gewerkt.

Food Safety Compliance Scorecard


Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.

Foto QA galerij Cropped

Voedselveiligheid nieuws

iMIS Food server FOGA

FOGA Organic Gum implementing iMIS Food Global

In June 2021, FOGA Organic Gum from Sudan started the implementation of iMIS Food Global. The iMIS Food server in Rotterdam is currently being fully...
Lees verder
Webinar Food Safety Compliance

Food Safety Compliance from a Dutch and German perspective

We will discuss the current Food Safety situation in the Netherlands and Germany. The session will be input for a German-Dutch Food Safety Conference in...
Lees verder