Scorecard voor Food Safety Compliance Management

Een goede Food Safety Culture begint bij het besef dat een bedrijf zelf verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en weet wat hier de status van is.

Het managen van voedselveiligheid met de scorecard

Doormiddel van de scorecard, kan je goed de meten. Het managen van voedselveiligheid binnen Food bedrijven kun je onderverdelen in 4 hoofdthema's:

Specifications

het opvragen, opstellen, afgeven en borgen van specificaties aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

Quality activities

het opstellen, naleven en borgen van en procesparameters middels , taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

Traceability

het registreren van alle informatiestromen en gerelateerde handelingen aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen ( en consumer intimacy).

Assessment

het toetsen of de product en procesparameters en de daaraan gerelateerde procedures, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voldoen aan de wettelijke normen en klanteneisen die worden gesteld.

Vanuit de General is de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zelf verantwoordelijk voor deze 4 thema's.

– Geeft mijn bedrijf de juiste product specificaties af aan de klant en staan hierop de minimaal wettelijk juiste microbiologische criteria op?

– Is het momenteel up to date met alle nieuwste procesomschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden en zijn deze goed bekend binnen de ?

– Worden alle grondstoffen en eindproducten goed geregistreerd en is bekend welke grondstof via welke bewerking en eindproduct bij de klant is terechtgekomen? Wordt de status van het binnen het bedrijf goed gecontroleerd?

– Is er een totaaloverzicht aan relevante wetgeving waaraan het bedrijf moet voldoen en zijn eventuele door de NVWA opgelegde boetes bij de directie en de certificerende instelling bekend?

De scorecard

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Scorecard voor Food Safety Compliance Management' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: