Food Safety Compliance Scorecard

Een goede Food Safety Culture begint bij het besef dat een bedrijf zelf verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en weet wat hier de status van is. De directie van een Food bedrijf kan hierdoor zelfs persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd, wanneer blijkt dat de voedselveiligheid binnen het bedrijf niet is geborgd. Bijgevoegd artikel beschrijft de vragen die je jezelf minimaal moet stellen.

Food Safety Compliance Scorecard

Het managen van binnen Food bedrijven kun je onderverdelen in 4 hoofdthema’s:

– Specifications : het opvragen, opstellen, afgeven en borgen van specificaties aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

– Quality activities: het opstellen, naleven en borgen van product en procesparameters middels procedures, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen.

– Traceability: het registreren van alle informatiestromen en gerelateerde handelingen aangaande grondstoffen, halffabricaten, processen en eindproducten, waarmee voldaan wordt aan wettelijke normen en klanteneisen (transparency en consumer intimacy).

– Assessment: het toetsen of de product en procesparameters en de daaraan gerelateerde procedures, taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voldoen aan de wettelijke normen en klanteneisen die worden gesteld.

Vanuit de General Food Law is de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zelf verantwoordelijk voor deze 4 thema’s.

– Geeft mijn bedrijf de juiste product specificaties af aan de klant en staan hierop de minimaal wettelijk juiste microbiologische criteria op?

– Is het momenteel up to date met alle nieuwste procesomschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden en zijn deze goed bekend binnen de organisatie?

– Worden alle grondstoffen en eindproducten goed geregistreerd en is bekend welke grondstof via welke bewerking en eindproduct bij de klant is terechtgekomen? Wordt de status van het traceersysteem binnen het bedrijf goed gecontroleerd?

– Is er een totaaloverzicht aan relevante waaraan het bedrijf moet voldoen en zijn eventuele door de NVWA opgelegde boetes bij de directie en de certificerende instelling bekend?

Food Safety Compliance Scorecard