Ontwerp zonder titel (17)

Kwaliteitshandboek

Food Safety Compliance Scorecard

Een goede Food Safety Culture begint bij het besef dat een bedrijf zelf verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en weet wat hier de status van is. De directie van een Food bedrijf kan hierdoor zelfs persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd, wanneer blijkt dat de voedselveiligheid binnen het bedrijf niet is geborgd. Bijgevoegd artikel beschrijft de vragen die je jezelf minimaal moet stellen.

iMIS Food Implementierung

Der einmalige Implementierungsprozess von iMIS Food dauert 3 Monaten und erfordert pro Standort 5 bis 10 Tage Unterstützung. Während dieses Implementierungsprojekts gehen wir die unten aufgeführten Schritte durch, um eine gute Implementierung zu …

iMIS Food Implementierung Info

Food Safety Compliance en Systeemdenken

De complexiteit van Food Safety vereist een professionele inrichting van de QA functie. Om de analogie te gebruiken van het bouwen van een huis, is bij deze inrichting een expert nodig: een architect.

More about iMIS Food

iMIS Food has been developed to respond effectively to all changes that affect Food Safety and Quality. iMIS Food stands for an integrated management information system for Food Safety Compliance.

Uitvoeren van een Recalltest

Om te weten wat gedaan en verbeterd moet worden bij een food recall oefent het bedrijf met een recalltest. Hierbij een template met stappen en de benodigdheden.

Uitvoeren Verificatie – Voorbeeld

De verificatie wordt uitgevoerd om achteraf te beoordelen of het voedselveiligheidssysteem afdoende heeft gewerkt en waar de mogelijke verbeteringen liggen.

Voorbeeld Uitvoeren interne audit

Het doel van de interne audits is een doorlopend assessment om ervoor te zorgen, dat het bedrijf de procedures en instructies in het kwaliteitssysteem volgt.

QESH manager gezocht! Waar moet je opletten?

Het is voor een food bedrijf belangrijk dat de QA-functie goed is ingericht. Maar hoe richt je deze functie goed in en waar moet je rekening mee houden? Je leest het in dit blog van Cees!

iMIS Food update december

Hier lees je de iMIS Food Update van december. We geven jou hiermee een update van de Food Safety issues die momenteel spelen, zodat jij hierop kan anticiperen.

iMIS Food implementatieplan

Implementatie Het éénmalige iMIS Food implementatietraject omvat 5 tot 10 dagen ondersteuning per locatie en heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden. Tijdens dit implementatieproject doorlopen we onderstaande stappen om tot een goede …

iMIS Food implementatieplan Info

iMIS Food Portal Centrale voedselketen

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.