iMIS Food Audit


Werken met het iMIS Food Audit levert de volgende voordelen op:

Zekerheid

 • Uitvoering van de juiste controles op het juiste moment
 • Continu voldoen aan de controles van de standaarden
 • Tijdige uitvoering van corrigerende acties
 • Geen verrassingen bij klantenaudits of incidenten
 • Professionele aanpak voor incidentenrapportage
 • Professioneel auditsysteem

Kwaliteit

 • Continu bekend of de rondes op tijd worden gelopen
 • Tijdregistratie van een controleronde
 • Inzicht in het up-to-date zijn van de inhoud
 • Aantal wijzigingen per jaar geeft managementinformatie
 • Gelopen audits zijn beschikbaar via het intranetsysteem
 • Realisatie van betrokkenheid in de organisatie

Efficiency

 • Automatisch verwerking van controlerondes
 • Automatisch overzicht van de openstaande acties
 • Geen zaken over het hoofd zien
 • Zelf rapportage kunnen voor-definiëren
 • Automatische aanmaak van de gewenste rapportages s Zoekfunctie naar gelopen controlerondes
 • Veel efficiëntere aanpak dan op papier
 • Dagelijkse rapportage van openstaande acties
 • Halvering van de kosten van de uitvoering van controlerondes

iMIS Audit: Het systeem


iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met het auditrapportagesysteem kunnen met een handheld en computer controlerondes worden gelopen. Deze rondes worden automatisch gerapporteerd. De controlerondes worden voorgeschreven in het generieke gedeelte van het handboeksysteem. Vanuit BRC en IFS is het bijvoorbeeld een eis om een inventarisatielijst van glas te hebben en deze te toetsen. Door deze glaslijst op te nemen in de handheld, kan de controle worden vastgelegd. Dit geldt ook voor andere controlerondes, zoals schoonmaakresultaat, schoonmaakuitvoer, hygiënisch werken, etc. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kunnen controlerondes worden gecombineerd tot bijvoorbeeld een weekronde.

Naast het verrichten van controlerondes, kan het systeem ook worden gebruikt voor het rapporteren van incidenten. Een kapotte lamp kan met dezelfde glaslijst als incident worden gemeld. Alle geconstateerde onvolkomenheden of mogelijkheden tot verbetering kunnen op deze manier worden verzameld.

Alle bevindingen komen in een centraal overzicht terecht voor corrigerende maatregelen. In dit overzicht kan de oorzaak van het probleem worden vastgelegd en uiteindelijk kan door middel van een eindcontrole (verificatie) worden vastgelegd dat het probleem is opgelost. Met deze manier van werken heeft het bedrijf aantoonbaar dat alle zaken zijn gecontroleerd. Wel is het belangrijk om de controlelijsten te vernieuwen wanneer bijvoorbeeld een nieuwe machine wordt geplaatst. Dit vereist aanpassing van o.a. de schoonmaakcontrole.

Toepassing iMIS Audit


Bedrijf: Met iMIS Food is binnen het gehele bedrijf bekend welke controleronde wanneer moet worden uitgevoerd. De planning van de controlerondes is via intranet beschikbaar. In een overzichtelijke planningskalender staat vermeld welke ronde wanneer dient te worden uitgevoerd. Tevens worden in deze kalender de daadwerkelijk gerealiseerde rondes weergegeven. Vanuit de kalender kunnen de ingevulde controlelijsten worden geraadpleegd.

De controlerondes zijn nauw verbonden met het kwaliteitssysteem. Hierin wordt omschreven hoe de controleronde dient te worden uitgevoerd en wat te doen bij afwijking. Alle afwijkingen komen automatisch in een overzicht. Per afwijking kan worden aangegeven wie het wanneer gaat oplossen. Hiermee weet het bedrijf continu de status van de openstaande acties.

Standaarden: De huidige kwaliteitstandaarden eisen een secuur opgezet controlesysteem bij het bedrijf. Denk hierbij aan schoonmaakcontroles, gladcontroles, incidentenrap-portage. Ook eisen de standaarden een goed systeem voor de communicatie van acties en afhandeling van corrigerende maatregelen. Met iMIS Food wordt aan al deze eisen op een efficiënte manier voldaan.

Leveranciers: Het auditsysteem kan ook worden ingericht met vragen voor een leveranciersaudit. Hierdoor kunnen leveranciers eenduidig worden gecontroleerd en is ook de afhandeling geautomatiseerd met auditrapportage. Ook kunnen eventueel ingangscontroles worden verricht met de auditsoftware.

Klanten: Ook klanten voeren audits uit. Zij toetsen of het auditsysteem conform planning verloopt. Met iMIS Food staat het bedrijf nooit voor verrassingen. Ook zal de klant onder de indruk zijn van de manier van werken. Sommige klanten kunnen specifieke controles wensen. Door deze controles uit te voeren met iMIS Food, kunnen deze klanten automatische rapportages krijgen van deze door hun gewenste keuringen.

Wetgeving: De wet eist dat een voedselbedrijf netjes schoon is. De overheid kan een bedrijf niet verplichten tot het uitvoeren van schoonmaakcontrolerondes, maar in geval van overheidscontrole, is het handig om aan te kunnen tonen dat het bedrijf iedere dag is gecontroleerd op de schoonmaak. Hetzelfde is het geval bij glasbreuk. Indien tot de vorige controle een lamp nog steeds heel was, dient in het ergste geval alleen vanaf dat moment de productie te worden geblokkeerd. In het geval van een recall is het handig wanneer met het auditsysteem veel historie is vastgelegd, zodat snel kan worden aangetoond hoe er is gehandeld

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food


iMIS Food Audit

iMIS Food bevat een managementsysteem voor controlerondes en incidentenrapportage dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

iMIS Food Helpdesk

De iMIS Food Helpdesk is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Met het iMIS Food systeem heeft de directie real-time inzicht in de...
Lees meer

iMIS Food Updates

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.
Lees meer

iMIS Food SpecCheck

Met het specificatie managementsysteem heeft een bedrijf alle specificaties van het eindproduct onder controle. Het systeem biedt een compleet managementsysteem...
Lees meer

iMIS Food Tracking

In het productieproces houdt iMIS Tracking bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Tracking houdt van...
Lees meer

iMIS Food Intranet

Met iMIS Food intranet wordt het gehele bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is te...
Lees meer

iMIS Food Portal

Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten. Met iMIS Food Portal zijn voor...
Lees meer

iMIS Food Handbook

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen.
Lees meer

Heb je vragen over iMIS Food neem dan contact met ons op!