Horen inspectiesrondes bij audits?

Onder de interne audit vallen ook de diverse inspectierondes. In deze rondes wordt ook gekeken naar de productie omgeving en de diverse processen en apparatuur. Er wordt gecontroleerd of deze in de juiste conditie zijn voor voedingsmiddelenproductie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hygiëne, staat van onderhoud, eisen uit het basisvoorwaardenprogramma. Deze controles liggen vast in iMIS audit client. Frequentie van de controles is gebaseerd op risico, maar voor BRC gecertifceerde bedrijven is voorgeschreven dat deze inspecties minimaal eenmaal per maand uitgevoerd worden.

De quickscan uitgevoerd door QAssurance maakt ook deel uit van de interne audits.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.


Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures:

Lees hier meer over audits: