< p>

Wat is een incidentenrapportage?

De incidentenrapportage is bedoelt om de incidenten in te registreren

Definitie van de incidentenrapportage

Incident: onverwachte gebeurtenis welke niet gedekt is door andere procedures en geregistreerd dient te worden.

Meldingen: iedere medewerker heeft het recht en de plicht om incidenten te melden.

Uitvoering van de incidentenrapportage

  • Leg het incident vast aan de hand van de gegevens van de melder.
  • Beoordeel het incident.
  • Bepaal de oorzaak van het incident.
  • Bepaal de mogelijke maatregelen om het incident op te lossen.
  • Voer de maatregelen door.
  • Leg genomen maatregelen en oorzaken vast.

Acties bij afwijkingen tijdens de incidentenrapportage

De acties zijn volledig afhankelijk van het incident.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: