Wat is een incidentenrapportage?

De incidentenrapportage is bedoelt om de incidenten in te registreren

Definitie van de incidentenrapportage

Incident: onverwachte gebeurtenis welke niet gedekt is door andere procedures en geregistreerd dient te worden.

Meldingen: iedere medewerker heeft het recht en de plicht om incidenten te melden.

Uitvoering van de incidentenrapportage

  • Leg het incident vast aan de hand van de gegevens van de melder.
  • Beoordeel het incident.
  • Bepaal de oorzaak van het incident.
  • Bepaal de mogelijke maatregelen om het incident op te lossen.
  • Voer de maatregelen door.
  • Leg genomen maatregelen en oorzaken vast.

Acties bij afwijkingen tijdens de incidentenrapportage

De acties zijn volledig afhankelijk van het incident.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: