< p>

iMIS Food Tracking

Werken met iMIS Tracking levert de volgende voordelen op:


Zekerheid

 • 100% traceerbaarheid zoals gewenst door klanten
 • een werkend traceersysteem, geëist door wetgeving
 • Tracering van grondstoffen tot klant
 • Traceerbaarheid conform de kwaliteitsstandaarden
 • Direct beschikbare traceergegevens bij een eventuele recall
 • Snel antwoord bij een klantenvraag over een productherkomst
 • Professioneel traceersysteem

Kwaliteit

 • Goede borging van de goederenontvangst
 • Extra controles bij de productiestappen
 • Minimale houdbaarheid bij ontvangst en na productie
 • Alle producten in alle stadia gelabeld
 • Bekend welk eindproduct naar welke klant is gegaan
 • Alleen ontvangst van goedgekeurde grondstoffen
 • Kleinere kans op fouten

Efficiency

 • Direct inklaren van grondstoffen op basis van EAN128
 • Koppeling en hergebruik van data uit reeds gebruikte systemen
 • Werken via aan/uit principe mogelijk
 • Mogelijkheid tot scannen op receptuurniveau
 • Registratie per batch welke grondstoffen zijn gebruikt
 • Automatische rapportage van overzichten
 • Melding bij bijna bereikte THT datum
 • Efficiënte implementatie t.o.v. uitgebreide ERP systemen
 • Veel efficiëntere aanpak dan met papieren registratie
 • Halvering van de traceerkosten

Het Traceersysteem

iMIS Food bevat een managementsysteem voor traceren dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Verschillende kwaliteitsstandaarden en de Europese wetgeving stellen eisen aan de traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct bij de klant. Deze tracering geldt zowel voor de grondstof, als voor de hulpstoffen en het verpakkingsmateriaal dat in contact komt met het product. Het bedrijf dient de instroom van alle grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen te relateren aan inkoopvoorwaarden en leveranciersbeoor-delingen. Hiermee voorkomt het bedrijf dat het productieproces wordt gestart met de verkeerde producten. In het productieproces houdt iMIS Food bij welke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen bij welk eindproduct terechtkomen. iMIS Food houdt van ieder eindproduct bij aan welke klant is geleverd. De tracering van grondstof tot klant geschiedt hierdoor met één druk op de knop.

Er wordt door middel van barcodes en scanacties historie opgebouwd van alle traceeracties, waarbij ook rework, blokkades, verpakkingen, etiketten, kruiden, smeermiddelen, chemicaliën etc. kunnen worden ingepast in het traceersysteem. Er kan een goed functionerend allergenenbeheersysteem worden opgebouwd met de allergenengegevens in de specificatiemanagementmodule. Geïntegreerde productcontroles maken het traceersysteem ook toepasbaar voor additionele registraties.

Toepassing van iMIS Tracking

Binnen het bedrijf

Volgens de inkoopprocedure is het belangrijk om alleen goedgekeurde grondstoffen van goedgekeurde leveranciers te ontvangen. Met iMIS Food kan dit worden geborgd omdat er alleen goedgekeurde producten kunnen worden ingeklaard. Met de traceermonitor is bekend welke grondstoffen ontvangen zijn en wat de status is van het productieproces. Hierdoor kan desgewenst op tijd worden gecorrigeerd. Door ook blokkadeformulieren met het traceersysteem aan te maken is precies bekend hoeveel blokkades er zijn en wat de status is. Met iMIS Food is rekening gehouden met bestaande traceertechnieken op papier. De “aan/ uit” methode bij grondstoffen is de meest efficiënte, kostenbesparende manier van tracering, omdat alle handelingen maar 1 keer worden verricht. iMIS Food kan de bestaande tracering bij bedrijven compleet maken met de interne traceermethodiek.

Voor Leveranciers

Leveranciers weten met iMIS Food dat hun leveringen worden gecontroleerd op onder andere de hoeveelheid, lotnummer en minimale houdbaarheid. Ook kan ter verificatie gemakkelijk in de traceerhistorie worden geanalyseerd hoe een leverancier over een bepaalde periode heeft gepresteerd.

Voor Klanten

Sommige klanten eisen een bepaalde opzet bij de pallet-labeling. Met iMIS Food kunnen verschillende labels worden aangemaakt. Bij een klantenvraag over een eindproduct is meteen bekend welke levering het betreft en welke grondstoffen zijn verwerkt. Met iMIS Food is continu bekend welke grondstoffen in gebruik zijn, wat de status is van het productieproces (hoeveel geprodu-ceerd) en aan welke klant wat is uitgeleverd.

Wetgeving

De wetgeving eist een werkend traceersysteem. Bij een eventuele recall zijn met iMIS Food de traceergegevens direct beschikbaar. Vanuit HACCP dient een bedrijf haar grondstoffen te borgen. Sommige grondstoffen kunnen alleen in gebruik worden genomen met een analysecertificaat, dit kan met iMIS Food worden geregistreerd.

Standaarden
Producten met claims dienen vaak te voldoen aan speciale traceereisen die met iMIS Food kunnen worden gerealiseerd. Ook gelden binnen de huidige kwaliteitsstandaarden strengere eisen dan door de wetgeving. Met iMIS Food wordt aan deze eisen voldaan.

Tijdens de implementatie

 • Uitleg traceersysteem en training
 • Configureren scanners en printers
 • Bepalen van de grondstoffen, producten en klantgegevens
 • Toevoegen van gewenste gebruikers aan het traceersysteem
 • Testen van het inklaren grondstoffen, genereren productlabels en uitleveren aan klant
 • Introductie van het nieuwe traceersysteem aan de collega’s

Bekijk hier de andere onderdelen van iMIS Food


Heb je vragen over iMIS Food neem dan contact met ons op!