Waar moet je opletten bij de opslag van producten?

Op het moment dat je producten gaat opslag in je magazijn dien je verschillende aspecten te controleren. Er zit uiteraard verschil in de opslag van grondstoffen, gereed product of bij de opslag van halffabricaten.

Opslag grondstoffen

 • Controleer de grondstoffen op kapotte verpakkingen, ander vreemd materiaal of sporen van ongedierte.
 • Bij vermoeden van knoeierij (food defence) de leidinggevende direct informeren.
 • Voorzie de pallets van een label met daarop de datum binnenkomst, vrachtbriefnummer, monstername en vrijgave.
 • Zet de pallet op de juiste plaats in de stelling en sla het op onder de juiste condities. Let op gevaar van versleping van allergenen. Voldoende tussenruimte houden. Bij openen van verpakkingen en afwegen kruisbesmetting voorkomen. Zorg ervoor dat bij aanbreken van verpakking de identificatie en traceerbaarheid geborgd blijft.
 • Zorg ervoor dat de grondstoffen FIFO (First IN First Out) liggen opgeslagen.
 • Controleer de houdbaarheidsdatum van de producten. Bij overschrijding blokkeren en apart zetten en melden aan de leidinggevende.

Opslag gereed product

 • Voorzie de pallet van een A4-blad met daarop de naam van het product, de THT-datum en de hoeveelheid.
 • Controleer de producten op kapotte verpakkingen, ander vreemd materiaal of sporen van ongedierte.
 • Bij vermoeden van knoeierij (food defence) de leidinggevende direct informeren.
 • Zet de producten in de juiste stelling en sla het product op onder de juiste condities. Houd rekening met kruisbesmetting en versleping van allergenen indien verpakkingen beschadigd raken.
 • Zorg ervoor dat de oudste producten als eerste worden uitgeleverd.
 • Zorg ervoor dat de identificatie en traceerbaarheid gedurende de gehele opslagperiode geborgd blijft.

Opslag halffabricaten

 • Identificatie en traceerbaarheid: Zorg dat het halffabricaat geïdentificeerd is (label).
 • Op de juiste plaats en onder de juiste condities opslaan.
 • Voorkom kruisbesmetting (o.a. vervuiling, allergenen) door het halffabricaat goed af te dekken.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: