iMIS Food Speccheck: toepassingen en voordelen

Met Speccheck heeft een food bedrijf alle specificaties van het eindproduct onder controle. Speccheck biedt een compleet systeem van grondstof tot het etiket.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Het systeem: iMIS Food SpecCheck

iMIS bevat een managementsysteem voor specificaties en etikettering dat kan worden afgestemd op reeds aanwezige systemen. Met het specificatiemanagementsysteem heeft een bedrijf alle eindproductspecificaties onder . Het systeem biedt een compleet managementsysteem van grondstof tot etiket op het eindproduct. Hierdoor zijn eindproductspecificaties van goede ingrediëntendeclaratie, en voorzien. De goedkeuringsprocedure zorgt ervoor dat etiket en met elkaar overeenkomen.

Klanten

Contracten met klanten vereisen naast getekende leveringsvoorwaarden en certificaten gedetailleerde . In deze productspecificaties wordt door consumentenvragen steeds meer vastgelegd. De ingrediëntenopbouw van het , allergeneninformatie, voedingswaarden, , logistieke gegevens etc. Vaak omvat een door de klant voorgeschreven productspecificatie wel 5 tot 10 pagina's detail over het geleverde product. Doordat deze pagina's onderdeel zijn van het contract, is uiterste nauwkeurigheid nodig bij het invullen van het document en de naleving ervan. Negatief gezien krijgt de klant veel mogelijke redenen om het product terug te sturen, als het niet voldoet aan de afgesproken kenmerken.

Vereisten eindproductspecificatie

Om tot een juiste eindproductspecificatie te komen zijn minimaal nodig:

 • goedgekeurde en grondstofspecificaties;
 • nageleefde met versiebeheer;
 • goedgekeurde eindproductspecificaties;
 • goedgekeurde etiketinformatie die gelijk is aan de eindproductspecificatie.

Vanuit de wetgeving wordt geëist dat minimaal de kritische allergenen op het etiket worden vermeld. Dit zijn onder andere 's, , en koemelkeiwit. Het ontbreken van deze allergeneninformatie kan reeds een tot gevolg hebben. Met iMIS Food kan aantoonbaar secuur worden omgegaan met specificatiemanagement, tot op het detailniveau van ingrediënt. Tevens wordt geregistreerd welke wijziging door wie, wanneer heeft plaatsgevonden. Hiermee is de wijziging van de product specificatie onderbouwd.

 • Direct de juiste productspecificaties kunnen afgeven
 • De juiste ingrediëntendeclaratie, allergenen en voedingswaarden paraat
 • Specificaties die aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden voldoen
 • Specificaties die aan de geldende wetgeving voldoen
 • Professioneel specificatiemanagement
smartmockups_kkfn0x3b
 • Goed geregeld specificatiemanagement
 • Waren-wettelijk juiste ingrediëntendeclaraties
 • Inzicht in de allergenen en voedingswaarden
 • Rekening gehouden met bekende voedingswaarden (NEVO)
 • Rekening gehouden met de herkomstaanduiding
 • Doorberekening van vochtveranderingen in de productieprocessen
 • De goedgekeurde product specificaties zijn toegankelijk via intranet
 • Alle specificatiemanagement handelingen worden vastgelegd
 • Er is direct te achterhalen wie een receptuur heeft aangepast
 • Automatische aanmaak van juiste etiketinformatie
 • Automatisch aangemaakte allergenenoverzichten
 • Kostprijsberekening op basis van receptuur
 • Ondersteuning van meerdere talen
 • Minder kans op fouten dan eigen berekeningen
 • Goede beheersing van grondstofspecificaties en recepturen
 • Automatische opbouw van eindproductspecificaties
 • Heldere goedkeuringsprocedure van eindproductspecificaties
 • Eenvoudige toevoeging van een specificatie aan het systeem
 • Versiebeheer en logboek van wijzigingen

Het Bedrijf

Binnen het bedrijf dient er te worden gewerkt volgens de juiste receptuur en met de juiste grondstoffen. Met iMIS Food kan precies worden bijgehouden welke receptuur geldend is en wat hierbij de gevolgen zijn voor de etikettering van het product en de voedingswaarden. Met iMIS Food kan direct een van eindproductspecificaties en allergenen worden aangemaakt, waardoor er efficiënt kan worden gewerkt en de klant juist kan worden geïnformeerd. Ook wordt er met iMIS Food inzicht gegeven in de opbouw van de kostprijs.

Leveranciers

Bij goed specificatiemanagement is het van belang de meest recente grondstofspecificaties van de leveranciers in bezit te hebben. Met iMIS Food kan worden gecontroleerd of de ingrediënten wel bestaan en of de voedingswaarden en allergeneninformatie juist is.

Klanten

Klanten en consumenten willen en dienen juist te worden geïnformeerd. De meeste retailers maken gebruik van een waar etiketinformatie, gedetailleerde grondstofinformatie, voedingswaarden en allergenen moeten worden ingevoerd. Hierbij is de eindproductspecificatie een contract conform welke dient te worden geleverd. iMIS Food bevat alle informatie die door deze retailers wordt opgevraagd. Retailers eisen dat bij verandering van grondstof en receptuur dit vooraf wordt overlegd. Bij eigen dienen receptuurwijziging en etikettering synchroon te lopen. Klanten kunnen consistent in meerdere talen worden voorzien van specificaties en etiketinformatie.

Wetgeving

De nieuwste Europese wetgeving is nog strenger geworden omtrent voedselinformatie. Het is bijna niet meer mogelijk om hieraan te voldoen zonder automatisering. Strikte eisen aan etikettering, allergenen en voedingswaarde-vermelding zorgen ervoor dat aan het eind van de voedselketen meer informatiebehoefte ontstaat, waarvoor een levensmiddelenproducent zich dient te organiseren. Anders wordt een bedrijf binnen een paar jaar overspoeld met informatiebehoefte bij de klant, die anders zelf niet voldoet aan de geldende wetgeving.

Standaarden

iMIS Food is dusdanig ingericht dat wordt voldaan aan de geldende eisen van de kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden stellen meestal eisen aan inkoop, receptuurbeheer, etikettering en allergenenmanagement. Sommige standaarden eisen zelfs driejaarlijkse vernieuwing van alle grondstofspecificaties. Zonder automatisering kan hieraan bij ingewikkelde product-portfolio's moeilijk kostenefficiënt worden voldaan.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food Speccheck: toepassingen en voordelen' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Maandelijkse updates

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.