Food Safety Compliance

Certificeringscowboys

Meer en meer wordt er door certificerende instellingen gewerkt met freelance auditors. Deze freelance auditors werken meestal voor meerdere certificerende instellingen. Hierdoor is er een geacrrediteerd centraal registratiesysteem nodig voor tranparant gerapporteerde audittijd en auditactiviteit, waarbij duidelijk is voor welke certificerende instelling welke activiteit op welk moment is verricht.

Presentatie opleidingsdag 1: HACCP en Wetgeving

Download hier de presentatie behorende bij de eerste dag van de Food Safety Compliance opleiding. Wil je meer weten over deze opleiding kijk dan op deze pagina of neem contact met ons op.