Na NVWA bezoek geschorst voor certificering….hoe kan dat?

Certificatie

Levensmiddelenbedrijven zijn vaak gecertificeerd voor schema's zoals FSSSC22200, BRC of IFS. Deze schema's worden door schemabeheerders opgesteld en geborgd. Certificerende instellingen kunnen het recht verkrijgen om namens deze schemabeheerders een FSSCC22000, BRC of IFS certificaat af te geven. In de contracten met deze certificerende instellingen is een geheimhoudingsplicht opgenomen dat niet met derden mag worden gecommuniceerd over eventuele geconstateerde zaken bij het bedrijf. met uitzondering van de schemabeheerder.

Praktijk

In de praktijk houdt dit in dat eventuele geconstateerde zaken bij het Food bedrijf via de schemabeheerder toch bij de NVWA kunnen worden gemeld in het kader van afspraken omtrent ketenborging. (www.ketenborging.nl).

Omgekeerd kan hetzelfde gebeuren. In ernstige gevallen waar de van de consument direct in is een melding van de NVWA aan de schemabeheerder mogelijk. Hierbij is niet duidelijk omschreven wat wordt verstaan onder “direct in gevaar”.

Verschillende certificerende instellingen hebben de accreditatie voor bijvoorbeeld IFS of BRC ondergebracht bij een vestiging buiten Nederland. Wanneer bijvoorbeeld de NVWA naar de schemabeheerder van BRC communiceert over een “direct gevaar bij een Food bedrijf in Nederland” zal de schemabeheerder bijvoorbeeld contact opnemen met de buitenlandse vestiging van de certificerende instelling. Deze vestiging neemt dan weer contact op met het Food bedrijf in Nederland en/of de certificerende instelling in Nederland om tot verdere actie over te gaan.

Het komt voor dat bovenstaand relaas leidt tot schorsing van het certificaat in Nederland, daar de certificerende instelling niet “het recht op het mogen certificeren van het schema” wil verliezen. Het Food bedrijf belandt hierdoor in een slechte film, waarbij meer belangen spelen dan alleen een eventueel -meestal al lang opgelost- voedselveiligheidsprobleem.

Perspectief NVWA

De NVWA beschouwt de schemaeigenaar/beheerder als aanspreekpunt voor het hele schema, ook als deze in het buitenland is gevestigd. De NVWA communiceert in principe niet met de uitvoerende certificatie-instellingen (CI's). De NVWA en de schemaeigenaar/beheerder stellen een overeenkomst op over de (wijze waarop) die wordt uitgewisseld om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De schemaeigenaar/beheerder dient hierover ook nadere afspraken te maken met CI's en CI's met bedrijven.

1.Actuele (openbare) informatie m.b.t. het systeem, bedrijf en het certificaat:naam, adres, type certificaat, scope, geldigheid, wijzigingen in het systeem,…

2.Anonieme meta-informatie over werking van het systeem, zoals overzichten van , corrigerende maatregelen, , …

3.In ernstige gevallen waar de veiligheid van de consument direct in gevaar is een melding aan de NVWA, maar ook omgekeerd van de NVWA aan de schema-eigenaar.

4.Een melding van opgeschorte en ingetrokken certificaten aan de keten en de NVWA.


TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Na NVWA bezoek geschorst voor certificering….hoe kan dat?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: