Is er een inkoopspecificatie: Uitzendbureau?

Hierbij een voorbeeld van een inkoopspecificatie Uitzendbureau, met de eisen die gesteld moeten bij de inkoop van diensten om de kwaliteit van waar te borgen.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Welke eisen moet ik stellen bij de inkoop van de diensten van een uitzendbureau?

Beste relatie,

U krijgt deze voorwaarden in tweevoud. Eén versie dient voor akkoord door u te worden ondertekend en retour gestuurd te worden.

Leveringen dienen in overeenstemming met deze voorwaarden, overige schriftelijk gemaakte afspraken c.q. plaats te vinden. Indien door ons wijzigingen worden aangebracht in deze voorwaarden bent u verplicht deze door te voeren.

Indien niet conform deze voorwaarden wordt gewerkt behouden wij ons recht om de diensten niet te accepteren. Eventuele kosten kunnen door ons bij u worden verhaald. Indien men niet op de overeengekomen datum c.q. tijdstip kan leveren dient men ons tijdig te informeren om zodoende stilstand te voorkomen.

  • Tijdelijk dient voorafgaande aan de werkzaamheden door het uitzendbureau geïnformeerd te worden over onze hygiëneregels. De uitzendkrachten tekenen hiervoor;
  • Voorafgaande aan de werkzaamheden dient door de uitzendkracht een gezondheidsverklaring ingevuld te worden;
  • Het tijdelijk personeel dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor boetes voor het niet bij zicht hebben van legitimatie;
  • De uitzendkracht wordt alleen te werk gesteld indien hij/zij rechtmatig in Nederland mag werken;
  • Er worden geen uitzendkrachten tewerk gesteld die een besmettelijke infectieziekte hebben of zouden kunnen hebben opgelopen;
  • Iedere uitzendkracht heeft de plicht om mogelijke infectieziekten te melden;
  • De uitzendkracht houdt zich aan alle geldende regels binnen ons bedrijf.
  • Een door ons op locatie is in geval van toegestaan waarbij openheid van alle relevante data moet worden gegeven.
  • In geval van een mogelijke recall die impact kan hebben op onze operatie dient direct telefonisch contact te worden opgenomen met de kwaliteitsafdeling om erger te voorkomen.

In alle gevallen geldt dat bij calamiteiten, die direct betrekking kunnen hebben op de of kwaliteit van onze producten, dienen wij direct op de hoogte gesteld worden.
Indien moet worden afgeweken van één van de bovenstaande regels worden wij direct op de hoogte gesteld.

Met deze verklaring worden ook de aanwezige certificaten opgestuurd.

Naam leverancier:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening: