Status van certificering: Een brief naar de auditee

Hierbij volgt een een brief voor de partij die geaudit moet worden om ze meer bewustgeving te geven van de huidige situatie van certificeren.

Beste auditee,

je bedrijf wordt binnenkort weer ge- voor een erkend schema zoals BRCGSIFS – International Featured Standards of FSSC 22000.

De TIC industrie

Het is goed om te realiseren dat de certificeringsmarkt de afgelopen paar jaar is veranderd. Doordat de Testing, , (TIC) markt 6% per jaar groeit, zijn spelers als Goldman Sachs en Venture Capital bedrijven zich gaan richten op deze markt. Met als gevolg focus op winstoptimalisatie en het reduceren van .

Hierdoor is de core van veel certificerende bedrijven niet meer het auditproces, maar het uitgeven van een certificaat. De audit wordt in 50% van de gevallen uitgevoerd door een freelance auditor.

Begin 2000 moesten alle certificerende instellingen van de Raad voor Accreditatie (RVA) stoppen met het geven van . Hiermee werd geborgd dat er een onafhankelijke, onpartijdige audit plaats kan vinden.

Freelance Auditors

De freelance zijn meestal ook adviseur, waardoor bovengenoemde situatie zich weer herhaald met alle issues van dien. Samenwerkende freelancers die zowel auditor als adviseur zijn kunnen zorgen voor dubieuze certificeringstrajecten die juist met de scheiding van audit en advies moesten worden voorkomen door de Raad voor Accreditatie. (Certificeringscowboys)

Als adviesburo signaleren we een toename van integriteitsissues bij klanten. We maken mee dat freelancer 1 als auditor een major geeft en freelancer 2 als adviseur introduceert om bij onze klant het probleem op te lossen. Ook maken we mee dat een freelance auditor in , die voor een concurrent heeft gewerkt, de klant aanraadt een ander systeem te nemen omdat onze aanpak zo slecht is. Onze klant gaf de freelancer aan dit niet netjes te vinden.

De eerste helft van 2022 is er meerdere keren door een freelance auditor getracht een collega freelance auditor/adviseur te introduceren in plaats van ons. Vraag in zo'n geval wie ze aanbevelen om het systeem te verbeteren, dan weet je ook gelijk wie elkaar de bal toe speelt.

Naast bovengenoemde operationele vrijheid heeft de freelancer ook veel inhoudelijke vrijheid, waardoor we merken soms inhoudelijke opmerkingen te krijgen op het systeem, die niet het conform het schema zijn of normaliter onderschreven worden door de certificerende instelling. Onze aanpak is in meer dan 1000 audits gevalideerd en wordt maandelijks door 4 academisch geschoolde ingenieurs (Ir.) vernieuwd.

Mochten er tijdens de audit dit soort issues ontstaan, dan weet je in ieder geval nu het grotere geheel waarin dit plaatsvindt. Ook is het goed om melding te maken van deze integriteitsissues bij de certificerende instellingen, die zelf momenteel ook last ervaren van de vrijheid die ze zelf aan freelancers hebben gegeven. (Suddenly suspended?)

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Status van certificering: Een brief naar de auditee' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: