Wat is legionella en wat zijn de risico's?

Legionella is een bacterie die voorkomt in water en grond en die gemakkelijk kan worden ingeademd, waardoor mensen ernstig ziek kunnen worden.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Legionella classificatie

Familie: Legionellaceae 
Geslacht:  
Soort: pneumophila

Algemene informatie legionella

Legionella komt voornamelijk voor in de bodem en het zoetwater. Meestal gaat het hier om kleine aantallen. Echter blijkt dat Legionella zich kan vermeerderen onder bepaalde gunstige omstandigheden. Deze gunstige omstandigheden zijn stilstaand met een tussen de 25°C en 60°C (optimaal is 37°C) en de aanwezigheid van organisch materiaal. 

De ideale groeiomstandigheden voor Legionella komen veelvuldig voor in door de mens ontworpen warmwatersystemen zoals drinkwaterleidinge, zwembaden, fonteinen en luchtkoelers. Wanneer het water niet door het gehele watersysteem kan stormen, is het mogelijk dat het water langdurig blijft stilstaan in de ‘dode' hoeken. De bacterie krijgt hierdoor de kans zich te vermeerderen in slijmlaagjes aan de binnenkant van de leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. De mens kan de bacterie inademen door bijvoorbeeld een douch of sproeiinstallatie.

Ziektebeeld

Legionella wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie door bijvoorbeeld een douche of sproeiinstallatie. De ziekte wordt gekenmerkt door een acute zware longonsteking met hoge koorts, die zonder behanderling veel sterfte veroorzaakt. Een tot vier dagen na de infectie zijn de ziekteverschijnselen: malaise, geen eetlust, spierpijn, hoofdpijn, soms diarree. Vanaf de zesde dag zijn deze: rillingen, hoge koorts (> 39°C), diarree, buikpijn en soms misselijk, braken, droge hoest, pijn in de borst. Tien tot veertien dagen na de infectie treden ook verschijnselen op als verwardheid en pijn in de borst.

Incubatietijd

De incubatietijd, dit is de periode tussen de en de eerste ziekteverschijnselen, van Legionella bedraait twee tot tien dagen.

Risicogroepen

Legionella vormt over het algemeen geen groot . Echter zijn er beroepen waar sprake is van een verhoogt risico omdat er gewerkt wordt met waterverneveling of watersproeiers. Deze beroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers in de tuinbouw, tandartsen, schoonmakers, medewerkers zwembaden, sauna's, campings, etc. 

Verder kan iedereen met Legionella in aanraken komen. Het is daarom van belang om leidingen die lange tijd niet gebruikt zijn, eerst geruime tijd door te laten lopen met koud water voordat ze weer worden gebruikt.

Preventie legionella

Verhitting van water > 65°C.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is legionella en wat zijn de risico's?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: