2 november Food Micro event: Virussen

Op 2 november 2017 organiseert de stichting FoodMicro in hotel de Bitsche Hoek in de Bilt het symposium “ in voeding”.
Het risico op contaminatie van voedsel met virussen is een groot probleem voor de voedingsindustrie. Zo worden in Nederland jaarlijks zo’n 800.000 mensen ziek van norovirussen. Andere bekende voedselvirussen zijn Hepatitis A en E en rotavirussen. Deze virussen zijn zeer besmettelijk zodat de gevolgen van een voedselvergiftiging, ook vanwege via mens-op-mens daarna, enorm kunnen zijn. Voorbeelden van cases in o.a. verzorgingshuizen, cruiseschepen en kinderdagverblijven zijn talrijk.

De rol van virussen bij het optreden van voedselinfecties wordt steeds duidelijker. Voedsel kan besmet raken doordat het bereid wordt door mensen die het bij zich dragen of door contact met besmet water (bv. schaal- en schelpdieren, (rauwe) en ). Het grote verschil met bacteriën en schimmels is dat virussen niet groeien in voeding maar pas in het lichaam uitgroeien. Dat maakt detectie bijzonder lastig, zeker omdat ophoping zoals gangbaar voor bv. pathogene bacteriën onmogelijk is.

Tijdens dit themasymposium krijgt u inzicht in de problematiek van deze virussen in relatie tot levensmiddelen. In welke levensmiddelen komen ze voor? Zijn ze detecteerbaar? Hoe is contaminatie d.m.v. goede hygiëne en desinfectie te voorkomen?

Inschrijven: Virussen in voeding