28 November 2018: Informatieblad 85

Op 28 november 2018 vinden er in de Van Nelle Fabriek twee sessies (ochtend, middag)  plaats aangaande Listeria monocytogenes.

Samen met Groen Agro Control wordt het interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen behandeld.

Hoe kan een levensmiddelenbedrijf pro-actief voldoen aan de beheersing van Listeria monocytogenes, zonder onnodig op kosten te worden gejaagd met challenge testen.

Onderwerpen:

  • Informatieblad 85 (nieuwe versie november 2018)
  • Listeria monocytogenes;
  • Risicobeoordeling met de Food Safety Spoilage Predictor (FSSP) en bijbehorende rapportage opzet;
  • Chemische analyse opzet, nodig voor een gevalideerde FSSP berekening;
  • Voorbeeld challengetest;
  • Status van NVWA handhaving, hoe om te gaan met de zienswijze.

Aanmelden via info@qassurance.com of m.witmer@agrocontrol.nl

We zien u graag tegemoet op 28 november!