Wat zijn officieel de maximale richtlijnen voor bacteriën?

Bacteriën zoals:
Kiemgetal, Entero’s, Gisten, Schimmels, Lactobacillen, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, E-colli.

Het antwoord:
Om te voldoen aan de eisen van de Verordening (EG) 2073/2005 moeten er verplicht onderzoeken worden uitgevoerd, als er producten worden geproduceerd die in het 'Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen' worden genoemd.

De eisen, die genoemd worden in het dit besluit, zijn eisen waaraan producten moeten voldoen bij onderzoek door de NVWA zelf, als ze monsters nemen. Maar dat wil niet zeggen dat alle producten altijd op deze criteria onderzocht moeten worden. Dat is aan het bedrijf zelf.

Bekijk hieronder Artikel 4: De microbiologische normen

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Artikel 4: De microbiologische normen

1.

a. Salmonella niet aantoonbaar is in 25g of ml;

b. Campylobacter niet aantoonbaar is in 25g of ml;

c. het aantal kweekbare Staphylococus aureus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;

d. het aantal kweekbare Clostridium perfringens niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;

e. het aantal kweekbare Bacillus cereus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ter zake microbiologische criteria zijn vastgesteld bij verordening (EG) 2073/2005.

3. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op:

a. onbewerkte, rauwe eet- en drinkwaren; en

b. bewerkte eet- en drinkwaren die:

1. geen kiemreducerende behandeling hebben ondergaan; en

2. bij normaal gebruik pas na verhitting door de eindgebruiker geschikt zijn voor consumptie door de mens.

De richtwaarden voor het houdbaarheidsonderzoek moeten uitgevoerd worden voor o.a. BRC en om te controleren of het product nog voldoet op de datum van minimale houdbaarheid. Ook hier bepaalt het bedrijf zelf met welke frequentie deze onderzoeken uitgevoerd moeten worden.

Richtwaarden (geen wettelijke eis) hiervoor kunnen zijn:

1. Rauwe producten

Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.

Enterobacteriaceae Max. 5.000 kve/gram Hygiënecriterium.

Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.

2. Gegaarde producten

Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.

Enterobacteriaceae Max. 1.000 kve/gram Hygiënecriterium.

Gisten en schimmels Max. 10.000 kve/gram Bederfcriterium.

Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.

Listeria monocythogenes < 100 kve per gram Verificatie artikel 3 lid 2 van de Vo 2073/200

Food Safety Software iMIS Food

Wilt u meer over iMis Food weten download dan hier onze brochure!

Voedselveiligheid nieuws

QAssurance (78)

African emerging countries and their market attractiveness

In this article you can read more about African emerging countries and their market attractiveness.
Read more
Food Safety certification

Food Safety certification status in Africa

In this article you can read more about the current Food Safety certification status in Africa and how iMIS Food Global enhances Food Safety
Read more

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.