Wat zijn officieel de maximale richtlijnen voor bacteriën?

acteriën zoals:

Kiemgetal, Entero’s, Gisten, Schimmels, Lactobacillen, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, E-colli.

Het antwoord:

Om te voldoen aan de eisen van de Verordening (EG) 2073/2005 moeten er verplicht onderzoeken worden uitgevoerd, als er producten worden geproduceerd die hierin genoemd worden.

De eisen, die genoemd worden in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, zijn eisen waaraan producten moeten voldoen bij onderzoek door de VWA zelf, als ze monsters nemen. Maar dat wil niet zeggen dat alle producten altijd op deze criteria onderzocht moeten worden. Dat is aan het bedrijf zelf.

Artikel 4

1.

a. Salmonella niet aantoonbaar is in 25g of ml;

b. Campylobacter niet aantoonbaar is in 25g of ml;

c. het aantal kweekbare Staphylococus aureus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;

d. het aantal kweekbare Clostridium perfringens niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;

e. het aantal kweekbare Bacillus cereus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ter zake microbiologische criteria zijn vastgesteld bij verordening (EG) 2073/2005.

3. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op:

a. onbewerkte, rauwe eet- en drinkwaren; en

b. bewerkte eet- en drinkwaren die:

1. geen kiemreducerende behandeling hebben ondergaan; en

2. bij normaal gebruik pas na verhitting door de eindgebruiker geschikt zijn voor consumptie door de mens.

De richtwaarden voor het houdbaarheidsonderzoek moeten uitgevoerd worden voor o.a. BRC en om te controleren of het product nog voldoet op de datum van minimale houdbaarheid. Ook hier bepaalt het bedrijf zelf met welke frequentie deze onderzoeken uitgevoerd moeten worden.

Richtwaarden (geen wettelijke eis) hiervoor kunnen zijn:

1. Rauwe producten

Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.

Enterobacteriaceae Max. 5.000 kve/gram Hygiënecriterium.

Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.

2. Gegaarde producten

Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.

Enterobacteriaceae Max. 1.000 kve/gram Hygiënecriterium.

Gisten en schimmels Max. 10.000 kve/gram Bederfcriterium.

Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.

Listeria monocythogenes < 100 kve per gram Verificatie artikel 3 lid 2 van de Vo 2073/2005.