Het antwoord : Maximale richtlijnen Bacteriën

, Entero's, Lactobacillen, , Bacillus cereus, perfringens, E-coli. Voor meer van bacteriën ga naar ons over .

Om te voldoen aan de eisen van de Verordening (EG) 2073/2005 moeten er verplicht onderzoeken worden uitgevoerd, als er worden geproduceerd die in het ‘Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen' worden genoemd.

Bacteriën: Eisen van de nvwa

De eisen, die genoemd worden in het dit besluit, zijn eisen waaraan producten moeten voldoen bij onderzoek door de NVWA zelf, als ze monsters nemen. Maar dat wil niet zeggen dat alle producten altijd op deze criteria onderzocht moeten worden. Dat is aan het bedrijf zelf.

Bekijk hieronder Artikel 4: De microbiologische normen

Artikel 4: De microbiologische normen

Lid 1

a. niet aantoonbaar is in 25g of ml;
b. Campylobacter niet aantoonbaar is in 25g of ml;
c. het aantal kweekbare Staphylococus aureus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;
d. het aantal kweekbare Clostridium perfringens niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml;
e. het aantal kweekbare Bacillus cereus niet meer bedraagt dan 100.000 per g of ml.

Uitzonderingen

  • Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ter zake microbiologische criteria zijn vastgesteld bij verordening (EG) 2073/2005.
  • Het eerste lid is voorts niet van toepassing op:

a. onbewerkte, rauwe eet- en drinkwaren; en
b. bewerkte eet- en drinkwaren die:

Geen kiemreducerende behandeling hebben ondergaan; en bij normaal gebruik pas na verhitting door de eindgebruiker geschikt zijn voor consumptie door de mens. De richtwaarden voor het houdbaarheidsonderzoek moeten uitgevoerd worden voor o.a. BRC en om te controleren of het nog voldoet op de datum van minimale . Ook hier bepaalt het bedrijf zelf met welke frequentie deze onderzoeken uitgevoerd moeten worden.

Richtwaarden (geen wettelijke eis) hiervoor kunnen zijn:

Bacteriën: Rauwe producten

  • Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.
  • Enterobacteriaceae Max. 5.000 kve/gram Hygiënecriterium.
  • Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.

Bacteriën: Gegaarde producten

  • Aeroob mesofiel kiemgetal Max. 5.000.000 kve/gram Bederfcriterium.
  • Enterobacteriaceae Max. 1.000 kve/gram Hygiënecriterium.
  • Gisten en schimmels Max. 10.000 kve/gram Bederfcriterium.
  • Salmonella Afwezig in 25 gram Verificatie.
  • monocythogenes minder dan 100 kve per gram Verificatie artikel 3 lid 2 van de Vo 2073/200
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Maximale bacteriën richtlijnen voor levensmiddelen' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: