iMIS Food Update - November

Bij deze publiceren wij onze eerste iMIS Food Update. We geven jou hiermee een update van de Food Safety issues die momenteel spelen, zodat jij hierop kan anticiperen. 

iMIS Food Update november

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events?

– Naast recalls moeten ook incidenten binnen drie dagen worden gemeld aan de certificerende instelling (hieronder verder uitgelicht).Wat verstaan we onder een incident?
– Wanneer de NVWA een sanctie (boeterapport) oplegt.
– Alle terugroepacties (recalls) van producten, met als gevolg negatieve berichtgevingen in de media of onder verscherpt toezicht staan.
– Een gevaar voor de openbare veiligheid (bijv. uitbraak van voedselvergiftiging of letsel bij klanten).
– Een bewijs van wantoestanden (zoals onder andere , corruptie).
– Negatieve openbare verklaringen vanuit een toezichthouder, NGO of
grote retailers.

Het niet melden van bovenstaande incidenten kan direct tot schorsing van het certificaat leiden.

In bijvoorbeeld de openbare verklaringen van de NVWA worden bedrijven genoemd die een onvoldoende scoren aangaande de additievenverordening. Dit moet volgens bovenstaand incidentenprotocol binnen drie dagen kenbaar worden gemaakt aan de certificerende instelling.

Bron: Formele correspondentie tussen een certificerende instelling en klant, waarin aangegeven wordt dat de regel geldt voor alle certificerende instellingen.