iMIS Food Update november

Hierbij publiceren wij onze eerste iMIS Food Update. We geven jou hiermee een update van de Food Safety issues die momenteel spelen, zodat jij hierop kan anticiperen. 

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events?

De belangrijkste issue die we deze keer verder uitlichten is: Naast recalls moeten ook incidenten binnen 3 dagen worden gemeld aan de certificerende instelling.

Wat verstaan we onder een incident?
- Wanneer de NVWA een sanctie (boeterapport) oplegt.
- Alle terugroepacties (recalls) van producten, met als gevolg negatieve berichtgevingen in de media of onder verscherpt toezicht staan.
- Een gevaar voor de openbare veiligheid (bijv. uitbraak van voedselvergiftiging of letsel bij klanten).
- Een bewijs van wantoestanden (zoals onder andere fraude, corruptie).
- Negatieve openbare verklaringen vanuit een toezichthouder, NGO of
grote retailers.

Het niet melden van bovenstaande incidenten kan direct tot schorsing van het certificaat leiden.

In bijvoorbeeld de openbare verklaringen van de NVWA worden bedrijven genoemd die een onvoldoende scoren aangaande de additievenverordening. Dit moet volgens bovenstaand incidentenprotocol binnen drie dagen kenbaar worden gemaakt aan de certificerende instelling.

Bron: Formele correspondentie tussen een certificerende instelling en klant, waarin aangegeven wordt dat de regel geldt voor alle certificerende instellingen.

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!

Logo Qassurance
Food Safety Software iMIS Food

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.

Foto QA galerij Cropped

Voedselveiligheid nieuws

Zoom the Room

Zoom the Room

Leg je Food Safety Case voor aan onze Food Safety Consultants en ontvang direct het antwoord of de oplossing, zodat jij direct verder kunt!
Lees verder
FAQ 2020 Food Safety

De meest gestelde vragen omtrent voedselveiligheid in het jaar 2020!

Bekijk hier het totaaloverzicht van de meeste gestelde vragen omtrent voedselveiligheid die in 2020 aan ons zijn gesteld.
Lees verder