Is er een overzicht wetgeving per productgroep?

QAssurance beschikt over een uitgebreid overzicht van verordeningen en richtlijnen per productgroep. Dit overzicht is beschikbaar en te downloaden via de site.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Download

Wij beschikken over een uitgebreid wetgeving per productgroep en deze is nu voor iedereen toegankelijk en te downloaden op deze pagina! Bekijk overzicht per productgroep Download volledig overzicht (PDF)

Overzicht wetgeving per productgroep

Op onze iMIS Intranet omgeving zijn alle verordeningen beschikbaar. Heeft u geen toestemming tot de iMIS Food Intranet omgeving, neem dan gerust contact met ons op.

Verordeningen

Een ”verordening” is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is. Zo hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening vastgesteld om ervoor te zorgen dat van buiten de EU ingevoerde aan bepaalde gemeenschappelijke eisen voldoen.

Richtlijnen

Een ”richtlijn” is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken. Een is de richtlijn consumentenrechten, waarmee de rechten van de consument in de hele EU zijn aangescherpt. Zo mogen bij aankopen via internet geen verborgen in rekening worden gebracht en is de bedenktijd voor de consument verlengd.

Toch kan het bij voorkomen dat we een verschil is in handhaving per land. Nederland is bijvoorbeeld streng aangaande Listeria Monocytogenes. Hierdoor moet een producent van gerookte in Nederland vaak zuren toevoegen om de uitgroei van te voorkomen, terwijl Litouwen en Polen hier -nog- niet op handhaaft. Door het Arrest Cassis de Dijon aangaande het vrije verkeer van goederen, kunnen deze producten wel gewoon op de Nederlandse market verschijnen.

VerordeningRichtlijnBeschrijvingDierlijke-bijproductenDiervoederEierenHoreca en Ambachtelijke productieLevensmiddelen dierlijkLevensmiddelen plantaardigSamengestelde levensmiddelVis en zeevruchtenSpecifieke doelgroepenBijzondere eet en drinkwarenSupplementen en
(EG) nr. 999/2001TSE-verordeningXX
(EG) nr. 1069/2009Het wettelijke kader van en toezicht dierlijke productenXXXX
(EU) nr. 142/2011UitvoeringsverordeningXXXX
(EG) nr. 178/2002Algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van voor voedselveiligheidsaangelegenhedenXXXXXXXXXXX
(EG) nr. 183/2005Voorschriften voor diervoederhygiëneX
(EG) nr. 767/2009Marktverordening: handel brengen en het gebruik van diervoedersX
(EG) nr. 1831/2003Toevoegingsmiddelen voor diervoedingX
2002/32/EGOngewenste in diervoeding
(EG) nr. 396/2005Normen bestrijdingmiddelen residuen: Maximale gehaltesX
(EG) nr. 669/2009Officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprongX
(EG) nr. 1829/2003Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoedersX
(EG) nr. 1830/2003 en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelenX
(EG) nr. 142/2011Dierlijke bijproducten: uitvoeringsverordeningX
(EG) nr. 852/2004XXXXXXX
(EG) nr. 853/2004 bij de productie van producten van dierlijke oorsprongXXXXX
(EG) nr. 2073/2005Microbiologische criteria voor levensmiddelenXXXXXXX
(EG) nr. 1169/2011Verstrekking van voedselinformatie consumentenXXXXXXX
(EG) nr. 1333/2008LevensmiddelenadditievenXXXXXX
(EG) nr. 2160/2003Bestrijding X
(EG) nr. 882/2004Officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijnXXX
(EG) nr. 854/2004Officiële controles op levensmiddelen van dierlijke productenXXX
(EG) nr. 2074/2005Uitvoeringsmaatregelen bijzondere dierlijke productenXX
(EG) nr. 1881/2006Vastellen max. gehalten aan bepaalde verontreinegings mdidelenXXXX
2006/88/EG richtlijnenX
39/2009/EGBijzondere voedingX
141/2006/EGVolledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoedingXX
125/2006/EGBewerkte voedingsmiddelen op basis van en voor zuigelingen en peutersX
21/1999/EGDieetvoeding voor medisch gebruikXX
96/8/EGVoedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsverminderingXX
(EG) nr. 609/2013Per 20 juli 2016, met een bepaalde overgangstermijn, zijn deze richtlijnen vervangen door Verordening (EG) nr. 609/2013 over voeding voor specifieke groepen.X
(EG) nr. 258/97Nieuwe voedingsmiddelen en voedingsingredientenXX
2002/46/EGBetreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementenXX
(EG) nr. 1924/2006Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelenXX
(EG) nr. 1925/2006De toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelenX
(EG) nr. 37/2010Residuen van diergeneesmiddelenX
(EG) nr. 589/2008Vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eierenX
(EG) nr. 543/2008Houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimveeXX
(EG) nr. 953/2009Stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegdX
125/2006/EGBewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peutersXX
(EG) nr. 609/2013Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de RaadXX
(EU) nr. 2016/127Betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peutersX
(EU) nr. 2016/128Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruikXX

Download hier het volledige overzicht in PDF

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Is er een overzicht wetgeving per productgroep?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over wetgeving en voedselveiligheid?


Wil je meer weten over wetgeving en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de wetgeving en te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over wetgeving en opleiding voedselveiligheid volgen.

Workshop: Realtime food safety compliance training Dag 5

Tijdens de workshop worden alle theorie en praktijkvoorbeelden toegepast, in een persoonlijke Food Safety Compliance Case. Na de workshop is er een diploma uitreiking en een netwerkborrel.

iMIS Food Portal Centrale voedselketen

iMIS Food bevat een managementsysteem voor alle operationele ketendata. Met iMIS Food Portal zijn alle iMIS Food systemen centraal toegankelijk in de keten.

iMIS Food Updates Software en Kennis

QAssurance verzorgt zowel de softwarematige als inhoudelijke vernieuwingen van iMIS Food. Deze vernieuwingen worden als iMIS Food Updates doorgevoerd.

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates ontvangen?

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Vul dan dit formulier in.