Overzicht wetgeving per productgroep

Wij beschikken over een uitgebreid overzicht wetgeving per productgroep en deze is nu voor iedereen toegankelijk en te downloaden op deze pagina!

Overzicht wetgeving per productgroep

Op onze iMIS Food Intranet omgeving zijn alle verordeningen beschikbaar. Heeft u geen toestemming tot de iMIS Food Intranet omgeving, neem dan gerust contact met ons op.

Verordeningen
Een ''verordening'' is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is. Zo hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening vastgesteld om ervoor te zorgen dat van buiten de EU ingevoerde producten aan bepaalde gemeenschappelijke eisen voldoen.

Richtlijnen
Een ''richtlijn'' is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken. Een voorbeeld is de richtlijn consumentenrechten, waarmee de rechten van de consument in de hele EU zijn aangescherpt. Zo mogen bij aankopen via internet geen verborgen kosten in rekening worden gebracht en is de bedenktijd voor de consument verlengd.

Toch kan het bij verordeningen voorkomen dat we een verschil is in handhaving per land. Nederland is bijvoorbeeld streng aangaande Listeria Monocytogenes. Hierdoor moet een producent van gerookte zalm in Nederland vaak zuren toevoegen om de uitgroei van Listeria te voorkomen, terwijl Litouwen en Polen hier -nog- niet op handhaaft. Door het Arrest Cassis de Dijon aangaande het vrije verkeer van goederen, kunnen deze producten wel gewoon op de Nederlandse market verschijnen.

Verordening Richtlijn Beschrijving Dierlijke-bijproducten Diervoeder Eieren Horeca en Ambachtelijke productie Levensmiddelen dierlijk Levensmiddelen plantaardig Samengestelde levensmiddel Vis en zeevruchten Specifieke doelgroepen Bijzondere eet en drinkwaren Supplementen en kruiden Zuivel
(EG) nr. 999/2001 TSE-verordening X X
(EG) nr. 1069/2009 Het wettelijke kader van controle en toezicht dierlijke producten X X X X
(EU) nr. 142/2011 Uitvoeringsverordening X X X X
(EG) nr. 178/2002 Algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden X X X X X X X X X X X
(EG) nr. 183/2005 Voorschriften voor diervoederhygiëne X
(EG) nr. 767/2009 Marktverordening: handel brengen en het gebruik van diervoeders X
(EG) nr. 1831/2003 Toevoegingsmiddelen voor diervoeding X
2002/32/EG Ongewenste stoffen in diervoeding
(EG) nr. 396/2005 Normen bestrijdingmiddelen residuen: Maximale gehaltes X
(EG) nr. 669/2009 Officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong X
(EG) nr. 1829/2003 Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders X
(EG) nr. 1830/2003 Traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen X
(EG) nr. 142/2011 Dierlijke bijproducten: uitvoeringsverordening X
(EG) nr. 852/2004 Levensmiddelenhygiëne X X X X X X X
(EG) nr. 853/2004 Hygiëne bij de productie van producten van dierlijke oorsprong X X X X X
(EG) nr. 2073/2005 Microbiologische criteria voor levensmiddelen X X X X X X X
(EG) nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie consumenten X X X X X X X
(EG) nr. 1333/2008 Levensmiddelenadditieven X X X X X X
(EG) nr. 2160/2003 Bestrijding Salmonella X
(EG) nr. 882/2004 Officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn X X X
(EG) nr. 854/2004 Officiële controles op levensmiddelen van dierlijke producten X X X
(EG) nr. 2074/2005 Uitvoeringsmaatregelen bijzondere dierlijke producten X X
(EG) nr. 1881/2006 Vastellen max. gehalten aan bepaalde verontreinegings mdidelen X X X X
2006/88/EG Aquacultuur richtlijnen X
39/2009/EG Bijzondere voeding X
141/2006/EG Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding X X
125/2006/EG Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters X
21/1999/EG Dieetvoeding voor medisch gebruik X X
96/8/EG Voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering X X
(EG) nr. 609/2013 Per 20 juli 2016, met een bepaalde overgangstermijn, zijn deze richtlijnen vervangen door Verordening (EG) nr. 609/2013 over voeding voor specifieke groepen. X
(EG) nr. 258/97 Nieuwe voedingsmiddelen en voedingsingredienten X X
2002/46/EG Betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen X X
(EG) nr. 1924/2006 Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen X X
(EG) nr. 1925/2006 De toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen X
(EG) nr. 37/2010 Residuen van diergeneesmiddelen X
(EG) nr. 589/2008 Vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren X
(EG) nr. 543/2008 Houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee X X
(EG) nr. 953/2009 Stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd X
125/2006/EG Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters X X
(EG) nr. 609/2013 Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad X X
(EU) nr. 2016/127 Betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters X
(EU) nr. 2016/128 Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik X X

Download hier het volledige overzicht in PDF

Mogelijke voedselveiligheidsgevaren per iMIS Productgroep

Nog niet gevonden wat je zocht?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder.

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Certificering

Wij zijn NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd voor het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van managementinformatiesystemen.

Voedselveiligheid nieuws

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

In dit artikel lees je meer lezen over Afrikaanse opkomende landen en hun aantrekkelijkheid voor de markt.
Lees meer
Status van Food Safety certificering in Afrika

Status van Food Safety certificering in Afrika

In dit artikel lees je meer over de huidige status van de voedselveiligheidscertificering in Afrika en hoe iMIS Food Global de Food Safety verbetert.
Lees meer