BRC: Waar moet ik rekening mee houden?

Wat is BRC?

Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist (met meer dan 300 punten), waar alle eisen voor leveranciers en producten van levensmiddelen in vermeld staan. In totaal zijn er al meer dan 28.000 bedrijven, in 130 landen, gecertificeerd.

De BRC8 Food Safety bestaat uit negen secties.

BRC normeisen

 • Senior management commitment
 • The food safety plan – HACCP
 • Food safety and quality management system
 • Site standards
 • Product control
 • Process control
 • Personnel
 • High-risk, High-care and ambient High-care production risk zones
 • Requirements for traded products

BRC Audit

 • Bij een audit kan een bedrijf voldoen aan 5 scores, namelijk AA, A, B, C of D.
 • Het is afhankelijk van het aantal afwijkingen dat een bedrijf heet tijdens een audit welke score er aan het bedrijf wordt toegekend.
 • Indien een bedrijf score AA, A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.
 • Een onaangekondigde audit
 • Ook is er de mogelijkheid om onaangekondigde audits te laten uitvoeren. Hierbij kun je een score behalen van AA+, A+, B+, C+ of D+. afhankelijk van het type en aantal afwijkingen die gevonden worden tijdens de audit. Aan de plus kun je afleiden dat het om een onaangekondigde audit ging.

BRC 8 issues

 • BRC 8: De nieuwe eisen zijn op 1 februari 2019 ingegaan
 • In augustus 2018 werd de achtste versie gepubliceerd en per 1 februari 2019 is versie acht van de BRC Food zoals gezegd van kracht.
 • Hierdoor zal de gehele internationale voedselverwerkende sector zich moeten houden aan deze voorwaarden van de BRC Global Standard For Food Safety.
 • Meer informatie en nieuws over BRC kan je op de officiele BRC website vinden.

BRC 8 Food Safety Culture

 • Voedselveiligheidscultuur
 • Senior management plan om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren.
 • Daarnaast wordt de installatie van een klokkenluidersysteem gevraagd
 • Het senior management is verantwoordelijk voor het (aantoonbaar) beoordelen en oppakken van de gerapporteerde zaken.

BRC8 Voorkomen menselijke fouten

 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat personeel voedselonveiligheid en afwijkingen van kwaliteit melden.
 • Bovendien worden er op verschillende gebieden beoordelingen door competent personeel gevraagd.
 • Controle door een geautoriseerd personeelslid, bv het vrijgeven van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten.
 • Meer eisen aan de training van personeel (o.a. HACCP-teamleider, maar bijvoorbeeld de glasbreukprocedure
 • Wettelijk verplichte trainingen, zoals de Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)-training bij export naar de Verenigde Staten.

BRC 8 TACCP en VACCP eisen

 • TACCP:
  • Fooddefense (TACCP) komt nadrukkelijk terug in de eisen voor de managementverificatie.
  • Niet alleen de externe risico’s, maar ook de interne risico’s (lees: eigen personeel) benadrukt.
  • Fooddefense geldt ook voor externe opslag van ingrediënten en producten.
  • TACCP-risicoanalyse acties in een gedocumenteerd plan met beheersmaatregelen.
  • Daarbij hoort ook de review van dit plan, jaarlijks of na een incident.
  • Trainingen op het gebied van fooddefense- en beveiligingsprocedures
 • VACCP:
  • Ook authenticiteit moet in het beleid van de organisatie en de managementreviews naar voren moet komen.

BRC8 Let op

 • De claim dat in een product mogelijk een allergeen aanwezig is, is alleen nog maar is toegestaan als door middel van een risicobeoordeling kan worden aangetoond dat kruisbesmetting tijdens het productieproces niet is uit te sluiten. Deze voorwaarde heeft als doel het gebruik van dit soort claims te beperken;
 • Toezicht op de aanwezigheid van vogels is onderdeel van het ongediertebestrijdingsprogramma.
 • Voorkómen van toegang tot het pand, maar ook het verhinderen van nestelen boven laaddocks specifiek benoemd.

BRC fundamentals

A requirement of the Standard that relates to a system which must be well established, continuously maintained and monitored by the company as absence or poor adherence to the system will have serious repercussions on the integrity or safety of the product supplied.

 • Senior management commitment and continual improvement (1.1)
 • The food safety plan – HACCP (2)
 • Internal audits (3.4)
 • Management of suppliers of raw materials and packaging (3.5.1)
 • Corrective and preventive actions (3.7)
 • Traceability (3.9)
 • Layout, product flow and segregation (4.3)
 • Housekeeping and hygiene (4.11)
 • Management of allergens (5.3)
 • Control of operations (6.1)
 • Labelling and pack control (6.2)
 • Training: raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas (7.1)

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures:


Met iMIS Food stellen wij u in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food