Wat is de BRC? Het British Retail Consortium?

Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. BRC is een erkende organisatie bekend voor het waarborgen van voedselveiligheid.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Wat is BRC?

Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist (met meer dan 300 punten), waar alle eisen voor leveranciers en producten van levensmiddelen in vermeld staan. In totaal zijn er al meer dan 28.000 bedrijven, in 130 landen, gecertificeerd.

De BRC8 Food bestaat uit negen secties.

BRC normeisen

 • Senior commitment
 • The food safety plan – HACCP
 • Food safety and management system
 • Site standards
 • Product control
 • Process control
 • High-risk, High- and ambient High-care risk zones
 • Requirements for traded products

BRC Audit

 • Bij een kan een bedrijf voldoen aan 5 scores, namelijk AA, A, B, C of D.
 • Het is afhankelijk van het aantal dat een bedrijf heet tijdens een audit welke score er aan het bedrijf wordt toegekend.
 • Indien een bedrijf score AA, A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.
 • Een onaangekondigde audit
 • Ook is er de mogelijkheid om onaangekondigde audits te laten uitvoeren. Hierbij kun je een score behalen van AA+, A+, B+, C+ of D+. afhankelijk van het type en aantal afwijkingen die gevonden worden tijdens de audit. Aan de plus kun je afleiden dat het om een onaangekondigde audit ging.

BRC 8 issues

 • BRC 8: De nieuwe eisen zijn op 1 februari 2019 ingegaan
 • In augustus 2018 werd de achtste versie gepubliceerd en per 1 februari 2019 is versie acht van de BRC Food zoals gezegd van kracht.
 • Hierdoor zal de gehele internationale voedselverwerkende sector zich moeten houden aan deze voorwaarden van de BRC Global Standard For Food Safety.
 • Meer informatie en nieuws over BRC kan je op de officiele BRC website vinden.

BRC 8 Food Safety Culture

 • Voedselveiligheidscultuur
 • Senior management plan om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren.
 • Daarnaast wordt de installatie van een klokkenluidersysteem gevraagd
 • Het senior management is verantwoordelijk voor het (aantoonbaar) beoordelen en oppakken van de gerapporteerde zaken.

BRC8 Voorkomen menselijke fouten

 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat personeel voedselonveiligheid en afwijkingen van melden.
 • Bovendien worden er op verschillende gebieden beoordelingen door competent personeel gevraagd.
 • Controle door een geautoriseerd personeelslid, bv het vrijgeven van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten.
 • Meer eisen aan de training van personeel (o.a. HACCP-teamleider, maar bijvoorbeeld de glasbreukprocedure
 • Wettelijk verplichte , zoals de Qualified Individual (PCQI)-training bij naar de .

BRC 8 TACCP en VACCP eisen

 • TACCP:
  • Fooddefense (TACCP) komt nadrukkelijk terug in de eisen voor de managementverificatie.
  • Niet alleen de externe 's, maar ook de interne risico's (lees: eigen personeel) benadrukt.
  • Fooddefense geldt ook voor externe opslag van ingrediënten en producten.
  • TACCP-risicoanalyse acties in een gedocumenteerd plan met beheersmaatregelen.
  • Daarbij hoort ook de review van dit plan, jaarlijks of na een incident.
  • Trainingen op het gebied van fooddefense- en beveiligingsprocedures
 • VACCP:
  • Ook authenticiteit moet in het beleid van de en de managementreviews naar voren moet komen.

BRC8 Let op

 • De claim dat in een product mogelijk een allergeen aanwezig is, is alleen nog maar is toegestaan als door middel van een kan worden aangetoond dat kruisbesmetting tijdens het productieproces niet is uit te sluiten. Deze voorwaarde heeft als doel het gebruik van dit soort te beperken;
 • Toezicht op de aanwezigheid van vogels is onderdeel van het ongediertebestrijdingsprogramma.
 • Voorkómen van toegang tot het pand, maar ook het verhinderen van nestelen boven laaddocks specifiek benoemd.

BRC fundamentals

Een vereiste van de standaard die betrekking heeft op een systeem dat goed moet worden ingeburgerd, continu moet worden onderhouden en gecontroleerd door het bedrijf als afwezigheid of slechte naleving van het systeem, zal ernstige gevolgen hebben voor de integriteit of veiligheid van het geleverde product.

 1. Betrokkenheid van het senior management en voortdurende verbetering (1.1)
 2. Het voedselveiligheidsplan – HACCP (2)
 3. Interne audits (3.4)
 4. Beheer van leveranciers van grondstoffen en verpakkingen (3.5.1)
 5. Corrigerende en preventieve maatregelen (3.7)
 6. (3,9)
 7. Lay-out, productstroom en scheiding (4.3)
 8. Huishouding en hygiëne (4.11)
 9. Behandeling van allergenen (5.3)
 10. Controle van de werkzaamheden (6.1)
 11. Etikettering en controle op de verpakking (6.2)
 12. : behandeling, voorbereiding, verwerking, verpakking en opslag van grondstoffen (7.1)

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Wat is de BRC? Het British Retail Consortium?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: