Wat doe je tijdens de uitvoering van een audit?

Uitvoering van de audit

Bij de verificatie dient nagegaan te worden of een afwijking correct is afgehandeld. En dat het probleem in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal voorkomen.

Bij ernstige afwijkingen wordt een tussentijdse verificatie uitgevoerd. De voortgang van de verbeterpunten wordt in de auditrapportage aangegeven. Pas als een punt na verificatie akkoord is, kan dit uit het rapport verdwijnen.

Punten waarop reeds een verbeteractie geschreven is, worden niet nogmaals genoteerd tenzij dit van belang is voor de duidelijkheid en de voortgang. Wel dient nagegaan te worden waarom er nog geen afdoende maatregel getroffen:

 • Elke afdeling wordt minimaal 1 x per jaar geaudit. Hierbij komen de diverse processtappen aan de orde gecombineerd met de producten.
 • Bij elke audit wordt minimaal gekeken naar de beheersing en van de beheersmaatregelen (CCP’s, QCP’s, LCP’s of PRP’s en OPRP’s) en kwaliteitsaspecten.
 • Genomen maatregelen worden beoordeeld op uitvoering en effectiviteit.
 • Het handboek wordt gespiegeld aan de uitvoering.

De scope van de interne audits wordt zodanig bepaald, dat alle aspecten van het voedselveiligheids- en kwaliteitssysteem minimaal eenmaal per jaar beoordeeld worden en omvat minimaal:

 • Het HACCP plan (Voedselveiligheidsplan)inclusief de activiteiten om dit te implementeren, zoals selectie en beoordeling van leveranciers, corrigerende maatregelen, verificatie.
 • Het basisvoorwaardenprogramma, zoals hygiëne, ongediertebestrijding, etc.
 • Beleid
 • Food defence en food fraud prevention plannen
 • Procedures en instructies
 • Documentatie
 • Productie.

Lees hier meer over audits: