BRC-, IFS- en FSSC 22000-certificering: een overzicht van elf landen

Deze pagina bevat informatie over voedselveiligheidscertificering in verschillende landen, door Claudia Munnecom. In totaal zijn er 38.461 bedrijven in elf landen met een BRC, IFS, of FSSC 22000 Voedselveiligheid certificering. 

Besproken zullen worden de landen: Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Polen, Zweden, India en Nederland. En hun BRC-, IFIS-, of FSSC 22000-certificering.

Figure 1. the total percentage of companies Food Safety certified (BRC, IFS and FSSC) in different countries.
Figure 1. the total percentage of companies Food Safety certified (BRC, IFS and FSSC) in different countries.

Voedselveiligheid is een ernstig probleem geworden voor de hele toeleveringsketen van de voedingsindustrie. Voedselvergiftiging, allergische reacties en andere gezondheidsrisico's kunnen zich voordoen als gevolg van het eten van besmet voedsel. Het is onontbeerlijk voor voedselproducenten om voedselveiligheidsnormen zoals BRC, IFS of FSSC te hebben, omdat deze de belangrijkste voedselveiligheidsnormen zijn bij de bescherming van de gezondheid van klanten tegen voedselvergiftiging, allergische reacties en andere gezondheidsrisico's. Daarbij garanderen gecertificeerde levensmiddelenbedrijven in BRC, IFS of FSSC de productveiligheid, integriteit, wettelijkheid en kwaliteit.

Van de 11 landen die voor deze studie werden gekozen (Italië, Spanje, Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, India, Nederland, Zweden, Polen en het VK), zijn de meeste gecertificeerde bedrijven gevestigd in Italië, Duitsland en Spanje. Zij vertegenwoordigen de drie landen met het grootste aantal voedselbedrijven dat gecertificeerd is op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteitsnormen, aangezien zij ongeveer 50% uitmaken van het totale aantal voedselveiligheidserkenningen uit de 11 geanalyseerde landen.

Wanneer het aantal op het gebied van voedselveiligheid gecertificeerde bedrijven per land wordt bekeken, blijkt dat Italië met 18,6% de meeste op het gebied van voedselveiligheid gecertificeerde levensmiddelenproducenten heeft, gevolgd door Duitsland en Spanje met beide 15,7%. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk met 11,47%, Frankrijk met 9,57% en Nederland met 8,61%. De minst gecertificeerde landen zijn Polen, India, België, Denemarken en Zweden, die minder dan 7% van de voedselveiligheidsvergunningen in hun land hebben.

Italië, Spanje en Duitsland hebben dus de meeste gecertificeerde voedselproducenten in vergelijking met de andere landen. Bijgevolg produceren zij veiliger voedsel, wat op lange termijn leidt tot kostenbesparingen en een hogere winst, doordat zij het risico van verontreiniging en verspilling door dure terugroepacties verkleinen en de hoeveelheid geëxporteerd voedsel vergroten.

Figure 2. Representation of food safety certification in several countries.
Figure 2. Representation of food safety certification in several countries.

IFS-certificering heeft het meest aantal landen, waaronder Italië, Duitsland, Spanje, Denemarken, België, Frankrijk en Polen. IFS is een van de populairste certificeringsnormen, vooral in Europa: in totaal 47% van de voedselaccreditering is IFS. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn het meest gecertificeerd volgens BRC, dat in totaal 39% vertegenwoordigt en de belangrijkste handelsorganisatie is voor detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Zweden en India, ten slotte, zijn het meest gecertificeerd volgens 22000 FSSC, dat slechts 14% uitmaakt van alle accreditaties van voedselproducenten, een certificatie die vooral door niet-Europese landen wordt gebruikt.

Overview of countries certified in food companies
Figure 3. Overview of countries certified in food safety BRC, IFS, and FSSC.

Italië heeft het hoogste aantal gecertificeerde levensmiddelenproducenten met 7153 bedrijven van het totale aantal erkende producenten. Gevolgd door Duitsland met 6073, Spanje met 6069, het Verenigd Koninkrijk met 4412, en Frankrijk met 3682.

De andere landen met de minste voedselaccreditatie zijn Nederland, Polen, India, België, Zweden en Denemarken met minder dan 3500 geaccrediteerde levensmiddelenproducenten.

Figure 4. Total number of companies BRC certified in different countries
Figure 4. Total number of companies BRC certified in different countries

Bovenstaande figuur 4 geeft een overzicht van de verschillende BRC-types voor accreditatie tussen de landen. In totaal zijn er vier typen BRC-certificering: Voeding, Opslag en distributie, Agenturen en tussenhandelaren, en Verpakking.

Uit de figuur blijkt dat BRC voeding het belangrijkste type certificering is dat in de meeste landen is verkregen. Italië heeft het hoogste aantal levensmiddelenproducenten dat met BRC Food is gecertificeerd met 2652, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 2414, Spanje met 1587, Polen met 4412, en Nederland met 3682. De andere landen met de minste certificering in BRC voeding zijn India, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden en Denemarken met minder dan 700 geaccrediteerde levensmiddelenproducenten.

Uit de vergelijking van de landen blijkt dat BRC voeding het belangrijkste type licentie is dat door voedselproducenten is verkregen (70%), gevolgd door verpakking (17%), opslag en distributie (10%) en agenten en makelaars (slechts 3%).

Number of companies IFS certified in different countries.
Figure 5. Number of companies IFS certified in different countries.

Bovenstaande figuur 5 geeft een overzicht van de verschillende IFS-accreditatietypes tussen de landen. In totaal zijn er vijf types: Food, Logistics, Brokers, Wholesalers, en Pacsure.

Uit de figuur blijkt dat IFS Food het belangrijkste type certificering is dat in de meeste landen is verkregen. Spanje heeft het grootste aantal levensmiddelenproducenten dat gecertificeerd is met IFS Food met 3019, op de voet gevolgd door Italië met 3014, Duitsland met 2395, Frankrijk met 2028, en Polen met 988. De andere minst gecertificeerde IFS Food-landen zijn Nederland, België, Denemarken, Duitsland, India, het VK en Zweden met minder dan 900 geaccrediteerde levensmiddelenproducenten.

Wat de vergeleken landen betreft, blijkt dat IFS Food met 73% het belangrijkste type licentie is dat door levensmiddelenproducenten is verkregen. Gevolgd door logistiek met 13%, makelarij met 10%, en dan groothandel met slechts 4%.

Number of companies FSSC certified in different countries.
Figure 6. Number of companies FSSC certified in different countries.

Figuur 6 toont het overzicht van de verschillende FSSC-types van accreditatie tussen landen. In totaal zijn er twee FSSC-types: FSSC 22000 en FSSC retail.

Het figuur laat zien dat FSSC 22000 het belangrijkste type certificering is dat in de meeste landen is verkregen. India heeft met 1520 het hoogste aantal levensmiddelenproducenten dat gecertificeerd is met FSSC 22000. Gevolgd door Nederland met 852, Italië met 560, Duitsland met 537, en Frankrijk met 515. De andere landen die het minst gecertificeerd zijn met FSSC 22000 zijn Spanje, Polen, Zweden, België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken met minder dan 500 geaccrediteerde levensmiddelenproducenten.

Wat de 11 vergeleken landen betreft, blijkt duidelijk dat FSSC 22000 het belangrijkste type vergunning is dat door voedselproducenten is verkregen.

Meer Food Safety nieuws

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

Veelbelovende opkomende Afrikaanse landen voor de markt

In dit artikel lees je meer lezen over Afrikaanse opkomende landen en hun aantrekkelijkheid voor de markt.
Lees meer
Status van Food Safety certificering in Afrika

Status van Food Safety certificering in Afrika

In dit artikel lees je meer over de huidige status van de voedselveiligheidscertificering in Afrika en hoe iMIS Food Global de Food Safety verbetert.
Lees meer

Over QAssurance

QAssurance is gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid te managen. Om dit te bereiken is iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden. Met de iMIS Food Helpdesk is professionele ondersteuning aanwezig voor inhoudelijke en software vragen.

Connect to comply

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.

Met iMIS Food zijn sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!