Mag fosfaat in bevroren vis toegevoegd worden?

Afhankelijk van de het E-nummer en concentratie mogen er fosfaten worden toegevoegd als additief voor vis producten, kijkend naar verschillende verordeningen.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp

Verordening 2011-1129

Volgens de Verordening 2011-1129 mag er aan of diepgevroren vis fosfaten toegevoegd worden:

E 338 – E 452 Fosforzuur — Fosfaten — Di-, tri- en polyfosfaten max. 5 000 mg/kg (1) (4) alleen bevroren en diepgevroren visfilets

(1): De mogen afzonderlijk of in combinatie worden toegevoegd.

(4): Het maximum wordt uitgedrukt als P 2O 5.

Natuurlijk moeten deze ingrediënten en ook het toegevoegde water in de ingrediëntendeclaratie opgenomen worden.

Verordening 853/2004

Maar ook de aanduiding van de waar moet aangepast worden. Bijvoorbeeld vis met toegevoegd water. En eigenlijk is het geen verse vis meer, maar een visserijproduct. Zie de verschillen van in Bijlage I van de Verordening 853/2004:

3.5. Verse visserijproducten: onverwerkte visserijproducten, in gehele staat of na bewerking, daaronder begrepen vacuüm of onder een gewijzigde atmosfeer verpakte producten die geen andere op conservering gerichte behandeling hebben ondergaan dan koeling.

3.6. Bewerkte visserijproducten: onverwerkte visserijproducten die een behandeling hebben ondergaan waardoor hun anatomische toestand is gewijzigd, zoals strippen, koppen, in moten verdelen, fileren, en hakken.

7.4. Verwerkte visserijproducten: verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van visserijproducten of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten.

Verordening 852/2004

De definities voor verwerken (niet bewerken) zijn opgenomen in de Vo 852/2004 in artikel 2;

m) „verwerking”: handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door middel van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren of extruderen, of een combinatie van dergelijke behandelingen;

n) „onverwerkte producten”: levensmiddelen die geen behandeling hebben ondergaan, met inbegrip van producten die zijn verdeeld, in partjes, plakken of stukken gesneden, uitgebeend, gehakt, van de huid ontdaan, gemalen, versneden, gereinigd, bijgesneden, gepeld, geplet, gekoeld, bevroren, diepgevroren of ontdooid;

o) „verwerkte producten”: levensmiddelen die zijn ontstaan door de verwerking van onverwerkte producten; deze producten kunnen ingrediënten bevatten die nodig zijn voor de vervaardiging ervan of om ze specifieke kenmerken te geven.

Omdat fosfaten de structuur van de vis veranderen, zal het een verwerkt visserijproduct worden, en zal dan ook een andere aanduiding moeten hebben. Op de markten zie je ook vaak de aanduiding “kip met toegevoegd water”. Dat werkt wel op de weekmarkt, maar voor voorverpakte producten gelden meer eisen. Het percentage toegevoegd water hoeft niet op het etiket, maar volgens artikel 10 van het Warenwetbesluit van levensmiddelen, moet wel het percentage vis gedeclareerd worden. En dan komt dat op hetzelfde neer.